Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE), în baza contractului semnat cu ÎS Moldelectrica, a elaborat Studiul de fezabilitate privind interconectarea asincronă a sistemelor energetice ale Romaniei şi Republica Moldova, precum şi studiul de fezabilitate a liniei electrice de înaltă tensiune Vulcăneşti-Chişinău. 

Studiul de fezabilitate pentru proiectul staţia 'Back – to – Back' Vulcăneşti şi LEA 400 kV Vulcăneşti – Chişinău a fost prezentat în data de 1 noiembrie 2016 în cadrul Grupului de lucru comun în domeniul energiei din cadrul Comisiei interguvernamentale dintre Republica Moldova şi România. Transelectrica va asigura asistenţă în elaborarea Caietului de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic al Liniei Electrice Aeriene Vulcăneşti – Isaccea şi modulul Back – to – Back în staţia electrică de transformare Vulcăneşti 400 kV.

Din comunicat mai reiese că părţile urmează să identifice împreună sursele de finanţare, inclusiv din partea partenerilor de dezvoltare şi instituţiile financiare internaţionale, pentru elaborarea proiectelor tehnice pentru cele 3 linii de interconexiune şi pentru construcţia liniilor vizate. 

Interconectarea sistemelor naţionale de transport energie electrică şi transport gaze naturale, reprezintă un obiectiv strategic şi va contribui la consolidarea securităţii energetice a ambelor părţi', informează Transelectrica. 

Proiectele de infrastructură prioritare ale Republicii Moldova sunt LEA 400 kV Vulcăneşti – Chişinău şi modulul Back – to – Back în staţia electrică de transformare Vulcăneşti 400 kV, LEA 400 kV România – Ungheni – Străşeni şi modulul Back – to – Back aferent, LEA 400 kV Suceava – Bălţi şi modulul Back – to – Back în staţia electrică de transformare Bălţi. ​