Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor susține că regiunea Mării Negre este afectată în special de poluarea cauzată de plastic şi microplastic.

„Abordarea provocărilor emergente de mediu, una dintre priorităţile Preşedinţiei OCEMN din România, este cooperarea durabilă şi orientată spre rezultate în domeniul protecţiei mediului. Regiunea Mării Negre este afectată în special de poluarea cauzată de plastic şi microplastic. În acest context, măsurile de protecţie a mediului trebuie să aibă în vedere atenuarea ameninţărilor pe care le prezintă deşeurile marine din plastic pentru mediul şi viaţa umană din această regiune”, a spus Mircea Fechet.

Totodată, el a mai precizat că în acest context că instituţia pe care o conduce şi Comisia Europeană vor organiza pe 17 noiembrie workshop-ul regional al părţilor interesate pe tema

”Oportunităţi economice ale unei economii circulare: combaterea poluării cu plastic şi micro-plastic în regiunea Mării Negre”.

În ceea e privește obiectivele atelierului, acestea sunt de a împărtăşi bunele practici de combatere a poluării cu materiale plastice şi micro-materiale plastice, precum şi de a discuta rolul politicilor integrate şi al cooperării internaţionale în contextul economiei circulare şi al gestionării materialelor plastice.

„Multiplele crize şi provocări cu care ne confruntăm astăzi creează un nou sentiment de urgenţă şi ne solicită o cooperare suplimentară, acţiuni coordonate şi coerente şi punerea în aplicare decisivă a angajamentelor. În ceea ce priveşte abordarea impacturilor devastatoare ale COVID-19, ar trebui să fim angajaţi ulterior pentru o redresare ecologică şi echitabilă prin integrarea preocupărilor de mediu în politicile de revenire economică, pentru a asigura o redresare durabilă şi societăţi rezistente. Opţiunile politice şi măsurile practice pentru a avansa punerea în aplicare – a Agendei 2030 şi a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) – trebuie să fie susţinute în mod corespunzător prin mijloace adecvate, în special resurse financiare suficiente, transfer de tehnologie şi consolidarea capacităţilor”, a spus Fechet.

E nevoie de o transformare

În același timp, el a mai subliniat faptul că, pentru a asigura natura integrată a ODD, Acordul de la Paris ar trebui menţionat întotdeauna împreună cu Agenda 2030, subliniind interconectările acestora, dar şi complementaritatea.

„În timp ce încercăm să permitem un set de schimbări transformatoare care să poată viza factorii determinanţi ai schimbărilor climatice, pierderii biodiversităţii şi poluării, abordarea noastră se bazează pe fundamentele egalităţii de gen, echităţii şi drepturilor omului. Cred că promovarea cooperării sectoriale în toate domeniile activităţii OCEMN (Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre), concentrându-se pe domeniile cheie, cum ar fi mediul, schimbările climatice şi energia verde, transportul şi conectivitatea inteligente, rezistente şi mai durabile din punct de vedere al mediului, va asigura o dezvoltare durabilă din regiunea Mării Negre (regiunea BSEC) şi va spori pacea, stabilitatea şi prosperitatea în regiune.

Sunt încrezător că această conferinţă va reconfirma angajamentul continuu al României de a consolida cooperarea regională, de a stimula cooperarea economică durabilă prin realizarea setului de ODD ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, a adăugat ministrul.