Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă (ONRVA) nu va mai primi, din 2010, noi dosare din partea celor interesaţi să obţină un astfel de sprijin.

“Începând cu 1 ianuarie 2010, la trei ani de la aderare, România nu mai poate acorda ajutoare de stat care sa nu fie conforme cu cele aprobate de Uniunea Europeană. Drept urmare, ONRVA, din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), va sista primirea de noi dosare începând cu data de 1.01.2010. Pentru persoanele care sunt deja cuprinse în sistem, mecanismul de vizare a carnetelor de rentier, precum şi plata acestora, se va derula ca şi până acum, conform legii”, se arată într-un comunicat al ADS.

95.000 de oameni primesc rentă

Până în prezent s-au înscris în program circa 95.000 de persoane. Contractele de vânzare sau arendare încheiate însumează circa 360.000 de hectare.”Suma de bani estimată a fi plătită în 2010 este de 83 milioane lei”, se mai arată în comunicat.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită persoanelor în vârstă de peste 62 de ani care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea lor sau încheie un acord cu investitorul, dacă deţin mai puţin de zece hectare.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat un acord de vânzare. În cazul în care terenul a fost arendat, valoarea rentei viagere anuale este de 50 de euro pe hectar. Plata se va face la cursul mediu comunicat de Banca Naţională a României pe anul în care se solicită renta viageră.

SURSA:Mediafax