Acţionarii instituţionali străini deţineau 52,022% din acţiuni, persoanele fizice române – 29,982%, acţionarii instituţionali români – 9,601%, persoanele fizice nerezidente – 6,597%, iar FP – 1,792%.

Numărul total de acţionari la data de 31 august 2012 era de 9.567, iar numărul total al drepturilor de vot la data de 31 august 2012 era de 13.172.475.365.
Sursa: Agerpres