Conform agenţiei, menţinerea rating-ului României se datorează în primul rând aşteptărilor pozitive privind creşterea economică în medie de 2,7% în perioada 2014-2017, continuării procesului de consolidare fiscală şi scăderii gradului de îndatorare externă a României.

Totodată, agenţia consideră că în anul 2014 România îşi va îndeplini ţinta de deficit bugetar de 2,2% din PIB, iar nivelul datoriei publice va continua să se menţină sub 40% în următorii trei ani.

În ceea priveşte riscurile potenţiale generate de situaţia geopolitică actuală, agenţia consideră că acestea sunt reduse, având în vedere nivelul scăzut al relaţiilor de natură economică şi comercială ale României cu Rusia şi Ucraina.

Continuarea procesului de consolidare fiscală, a reformelor finanţelor publice şi a restructurării întreprinderilor de stat în perioada următoare ar putea conduce la acţiuni de îmbunătăţire a rating-ului acordat României de către Standard&Poor's, menţionează comunicatul citat de Agerpres.