Persoanele care prestează serviciile de transport rutier fără autorizaţie nu vor mai avea dreptului de utilizare a autovehiculului timp de şase luni.

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă pentru combaterea pirateriei în transportul rutier de persoane, astfel încât persoanele care prestează serviciile de transport rutier fără autorizaţie vor fi sancţionate prin pierderea dreptului de utilizare a autovehiculului timp de şase luni, prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare.

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii ilicite, se reţin plăcuţele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei. Acestea se predau la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care notifică deţinătorului autovehiculului faptul că suspendarea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare încetează la şase luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora.

Plăcuţele de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă se face dovada achitării amenzii, dar nu mai înainte de împlinirea unui termen de trei luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora.

Amendă pentru instructorii auto prinşi în trafic cu autorizaţia expirată

Şcolile de şoferi şi instructorii auto vor fi amendaţi dacă îşi desfăşoară activitatea dacă au autorizaţia expirată.

„Sunt prevăzute amenzi de la 10.000 la 15.000 lei pentru persoana fizică sau juridică, după caz, respectiv şcoli de şoferi şi instructori auto, care pregătesc persoane pentru obţinerea permisului de conducere, fără să deţină autorizaţie sau cu autorizaţie care nu este valabilă din diverse motive, suspendată, anulată, retrasă, expirată sau declarată pierdută”, a spus Ioana Muntean, purtatorul de cuvant al Guvernului.

În privinţa transportul în regim taxi, operatorilor li se interzice să staţioneze pentru a lua pasageri în alte localităţi decât cea pentru care taximetriştii respectivi sunt autorizaţi.

Actul normativ a fost elaborat la solicitarea Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi.