• Grand Hotel Traian**** Iași (68 de camere, un centru de conferințe cu 3 săli multifuncționale cu o capacitate totală de 550 persoane, Restaurant TRAIAN cu Salonul Clasic, Salonul Alb și Cocktail Bar, un bar amenajat în stil englezesc  London Pub și un bar tip cramă)
  • Hotel Astoria*** Iași (36 de camere, 1 sală de conferințe și un centru Spa)
  • Hotel Rapsodia**** Botoșani (154 camere, 3 săli de conferințe cu o capacitate totală de 600 persoane, un restaurant cu capacitate de 120 locuri și o terasă în aer liber cu o capacitate de 80 locuri)

Ofertele vor fi depuse la sediul Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Solicităm ca oferta să conțină următoarele elemente obligatorii: preț, termen de execuție și  modalități de plată, cu mențiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, după valorificarea activelor ce trebuiesc evaluate. Oferta trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de certificatul de atestare din care să reiasă că societatea este calificată și atestată în vederea efectuării acestei lucrări iar în cuprinsul ofertei se va menționa în mod obligatoriu că aceasta este una angajantă.

Oferta va fi depusă într-un plic închis şi sigilat  prin aplicarea ștampilei ofertantului, ce va conţine documentele de participare mai sus menţionate. Plicul va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se dechide până la data de 24.02.2017, ora 12.00”.

Va fi descalificată automat orice ofertă care nu conţine toate documentele sus-menţionate ori nu îndeplineşte cerinţele de formă și fond menționate anterior.

Menționăm că oferta este necesară în vederea efectuării unei selecții de oferte în scopul desemnării societății care va întocmi lucrarea de evaluare a activelor aflate în proprietatea societății debitoare.

Dat fiind starea juridică a societății – faliment, contravaloarea serviciilor de evaluare se va achita în conformitate cu dispozițiile Legii 85/2014, pe măsură ce se vor obține fonduri din valorificari de active.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0232-243.864, fax: 0232-212.231 sau la 0755.132.473.