”Am decis să înlocuim conducerea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (AM-POP) din Ministerul Agriculturii întrucât plăţile pe acest program au fost suspendate temporar din luna iunie a anului trecut, exceptând un avans de circa 32 milioane euro acordat de UE”, a spus Fuia.
Acesta a precizat că noua conducere trebuie să prezinte până pe data de 15 martie 2012 planul de eficientizare a acestei direcţii şi să înceapă demararea plăţilor pentru pescuit.
”Nu ne jucăm cu absorbţia banilor europeni. Avem pentru anul acesta un program ambiţios de absorbţie de 2,5 miliarde euro, iar ţinta noastră numai pe trimestrul I este de un miliard de euro”, a precizat Fuia. La ora actuală, absorbţia efectivă a fondurilor europene de dezvoltare rurală este de 34%.
Directorul general al AM-POP, Gheorghe Văcaru, a fost înlocuit cu directorul general adjunct, Marisanda Pîrîianu, care a preluat prin delegaţie conducerea AM-POP, până la organizarea concursului.
România beneficiază, până în 2013, de peste 307,618 milioane euro prin POP pentru finanţarea investiţiilor în domeniul pescuitului, acvaculturii şi procesării, din care 230,714 milioane euro reprezintă asistenţa UE prin FEP, iar diferenţa este asigurată din bugetul naţional.
Axa 1 destinată adaptării flotei de pescuit are alocată o sumă 13 milioane euro, axa 2 pentru acvacultură – 140 milioane euro, axa 3 pentru măsuri de interes comun – 40 milioane euro, axa 4 – dezvoltarea zonelor pescăreşti – 100 milioane euro, iar asistenţă tehnică – 14,3 milioane euro.
În viitoarea politică europeană din domeniul pescuitului, acvacultura va fi unul dintre pilonii principali, România urmând să beneficieze cel puţin de o sumă similară cu cea prevăzută prin POP 2007-2013 pentru acvacultură, respectiv 140 milioane euro.