Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis, luni, preşedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care solicită din nou emiterea decretelor prezidenţiale prin care să fie numiți miniștrii la Dezvoltare și Transporturi Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcţia de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Mircea-Gheorghe Drăghici – în funcţia de ministru al Transporturilor. „Având în vedere faptul că cele două propuneri respectă toate condiţiile prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legile organice aplicabile, reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidenţiale prin care doamna Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcţia de ministru al Transporturilor şi, totodată, să înceteze efectele decretului preşedintelui României nr. 46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar şi ale decretului preşedintelui României nr. 47/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar”, se arată în scrisoarea premierului.

Ea menţionează că în calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obţinut în Parlament, beneficiază de dreptul exclusiv de apreciere şi de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentală pe care o conduce. „În mod evident, propunerile formulate trebuie să îndeplinească condiţiile de legalitate, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Sistemul constituţional din România a consacrat caracterul bicefal al puterii executive, iar practica Curţii Constituţionale a României a stabilit principiul cooperării şi colaborării loiale între autorităţile statului pe calea interpretării coroborate a normelor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4) referitoare la valorile supreme ale statului român şi la principiul echilibrului puterilor în stat. (…) Din păcate, în prezent, în pofida tuturor eforturilor făcute şi a deschiderii manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastră expres de a numi persoanele nominalizate în funcţia de ministru, iniţial fără un motiv clar exprimat sau pe baza unor aprecieri generale, nefundamentate şi apoi pe motivul neîndeplinirii condiţiilor de legalitate în legătură cu aceste propuneri”, spune premierul în scrisoarea sa. Dăncilă adaugă că este de neconceput ca un prim-ministru să propună preşedintelui României pentru a fi numite în funcţia de membru al Guvernului persoane care nu îndeplinesc cerinţele exprese ale Legii 90/2001 şi că propunerile pe care le reiterează de două luni se referă la persoane cu o experienţă şi o probitate netăgăduite, capabile să exercite înaltele demnităţi pentru care sunt nominalizate, cu atât mai mult cu cât una dintre nominalizări se referă la o persoană care a mai îndeplinit funcţia de membru al Guvernului. „Insistenţa dumneavoastră în a se ataşa unui înscris între prim-ministrul României şi preşedintele ţării acte care să probeze respectarea cerinţelor de legalitate este fără precedent în practica raporturilor constituţionale între autorităţile puterii executive şi creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor prerogative şi raporturi constituţionale. Este foarte important de menţionat faptul că verificarea îndeplinirii condiţiilor de legalitate ale celor două nominalizări a fost efectuată de către secretarul general al Guvernului, prealabil înaintării propunerilor respective către Administraţia Prezidenţială”, afirmă premierul. Ea menţionează că, deşi nu este prevăzută o obligaţie legală în acest sens în Constituţia şi în legile organice, anexează toate înscrisurile necesare privind îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru cele două nominalizări: pentru Olguţa Vasilescu copie legalizată după cartea de identitate, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, privind exerciţiul deplin al drepturilor electorale şi inexistenţa cazurilor de incompatibilitate, certificat de cazier judiciar legalizat, declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, privind neapartenenţa la structurile fostei Securităţi, CV actualizat, cu semnătură olografă. Pentru Mircea Drăghici au fost anexate aceleaşi documente, dar şi adeverinţa emisă de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Joia trecută, şeful statului i-a transmis premierului Dăncilă că cele două propuneri, în continuare, nu fac dovada îndeplinirii condiţiilor de legalitate, astfel încât să li se poată da curs. El i-a transmis o scrisoare premierului Dăncilă ca urmare a adresei acesteia din 10 ianuarie, prin care a reiterat propunerea de numire în funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a Liei-Olguţa Vasilescu, respectiv de numire în funcţia de ministru al Transporturilor a lui Mircea-Gheorghe Drăghici.

Şeful statului susţinea că premierul şi-a asumat prin această adresă îndeplinirea tuturor condiţiilor de legalitate de către persoanele propuse.