Se dau bani de la stat pentru zeci de români.

„Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Judeţene, informează că a autorizat la plată ajutorul de minimis aferent programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021.

Suma totală autorizată la plată este de 1.012.502,92 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pentru un număr de 50 de beneficiari eligibili, care au accesat această formă de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Din numărul total de 88 de cereri depuse, 8 beneficiari şi-au retras cererea de înscriere în programul de minimis, 30 de beneficiari au fost respinşi în urma verificărilor privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, iar 50 de beneficiari eligibili au fost autorizaţi la plată

Sprijinul financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art.3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, iar valoarea/suprafaţă a ajutorului care se acordă beneficiarilor este următoarea: 2.600 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru busuioc; 3.400 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru cimbru; 100 euro/ha pentru coriandru; 200 euro/ha pentru fenicul; 150 euro/ha pentru muştar.

Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată şi este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.”, informează APIA

APIA, condusă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Trebuie precizat faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre judeţene şi 266 centre locale.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).

Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.