Cei care doresc să ceară banii de bonă, în baza Legii 35/2020, trebuie să ia legătura cu reprezentanții primăriei din localitate, deoarece acordarea ajutorului este decisă la nivel local. Primăria alocă bani la bugetul local pentru ajutorul de bonă și tot ea stabilește o metodologie locală pentru aplicarea legii.

Printre localitățile în care autoritățile au început să lucreze pentru a da ajutorul de bonă în perioada următoare se numără: Brăila, Cluj-Napoca, Constanța, Râmnicu Vâlcea și Sibiu.

Ce acte sunt necesare

  • o cerere pentru acordarea ajutorului;
  • o copie a documentului de identitate al părintelui care cere ajutorul;
  • o copie a certificatului de naștere al copilului/copiilor pentru care se cere ajutorul;
  • copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor (dacă e cazul);
  • adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele șase luni de membrii familiei, eliberate de angajator ori de Fisc.

În cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege (declarația unică pentru persoanele fizice);

În cazul șomerilor, documentele de la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă din care reiese calitatea de șomer și faptul că n-au refuzat locuri de muncă;

  • copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă (contractul individual de muncă al bonei, ce este încheiat cu firma care a angajat-o să presteze serviciile, sau documentul din care reiese că bona lucrează ca persoană fizică autorizată).

Unde trebuie depusă cererea

Cererea se depune la serviciul public de asistență socială al primăriei, care verifică dacă părintele îndeplinește condițiile legale pentru acordarea ajutorului de bonă, iar dreptul la bani se aprobă prin dispoziție a primarului în cel mult 60 de zile de la depunerea documentației.

Dispoziția se comunică în zece zile lucrătoare de la emitere, iar banii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, însă nu înainte ca bona să înceapă efectiv munca. În funcție de preferințele părintelui, banii sunt plătiți prin mandat poștal sau într-un cont bancar.

De asemenea, părintele trebuie să depună, din șase în șase luni, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că este eligibil în continuare pentru a primi banii de bonă. În cazul în care apar schimbări la situația în care se află familia, acestea trebuie anunțate primăriei în cel mult zece zile.

Cine este eligibil

Banii respectivi pot fi ceruți de părinții care au copii care n-au împlinit încă șase ani, dacă aceștia nu se duc nici la creșă, nici la grădiniță.

Ajutorul se acordă dacă venitul lunar net pe membru de familie este de cel mult 3.500 de lei. Pentru a calcula venitul lunar net, se va lua în calcul media veniturilor nete din ultimele șase luni. în funcție de veniturile familiei, ajutorul efectiv este între 250 și 710 lei.

Ajutorul se acordă persoanelor care au domiciliul în România, dacă sunt angajate cu contract de muncă, dacă obțin venituri independente sau dacă sunt șomere, chiar dacă primesc sau nu ajutorul de șomaj.

Trebuie menționat că există anumite situații ce nu permit acordarea banilor de bonă. Părinții nu pot cere banii dacă au refuzat un loc la creșă sau grădiniță, dacă și-au retras copilul de la aceste instituții sau dacă au restanțe la plata impozitelor pe teren, clădire sau mașină.