Se majorează indemnizațiile calculate pe baza Indicatorului Social de Referință

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a anunțat o majorare a indemnizațiilor calculate pe baza Indicatorului Social de Referință (ISR), începând cu data de 1 martie 2024.

Această creștere este determinată de rata medie anuală a inflației din 2023 care este de 10,4%. Astfel, valoarea ISR se majorează, din martie, de la 598 de lei la 660 de lei.

Printre beneficiile care se vor majora în urma acestei modificări se numără:

 • Prima de inserție – de trei ori valoarea ISR
 • Subvenția pentru angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială – nu mai mult de patru ori valoarea ISR;
 • Stimulentul lunar pentru angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenți pe perioada vacanțelor – 50% din valoarea ISR;
 • Valoarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului – pragul minim al acesteia crește la 1.651 de lei (de la 1.496 de lei);
 • Alocația lunară de plasament crește de la 1.082 de lei la 1.194 de lei;
 • Valoarea minimă a indemnizației lunare de acomodare, în cazul adopției unui copil, crește la 2.245 de lei, iar valoarea indemnizației de sprijin la 793 de lei.
 • Indemnizația de şomaj pentru absolvenți – se acordă timp de 6 luni şi este 50% din ISR;
 • Indemnizația de șomaj: Valoarea ISR pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an; Valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale în funcție de stagiul de cotizare;

De asemenea se majorează și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, după cum urmează:

 • Pentru persoanele încadrate cu „handicap grav”, cuantumul total crește de la 599 de lei la 662 de lei;
 • Pentru persoanele încadrate cu „handicap accentuat”, cuantumul total crește de la 449 de lei la 496 de lei;
 • Pentru persoanele cu dizabilități încadrate în gradul „handicap mediu”, bugetul complementar crește de la 72 la 80 de lei.

MMSS: Venitul minim de incluziune se indexează de două ori

De asemenea, MMSS mai precizează că, prin excepție, în anul 2024 venitul minim de incluziune se indexează de două ori. Odată la 1 ianuarie cu rata inflației pe anul 2022, și odată în martie cu rata inflației pe anul 2023.

Astfel, venitul net lunar până la care se acordă componentele sale crește de la 313 lei la 346 lei, de la 456 lei la 504 lei în cazul persoanei vârstnice 65+, iar pentru componenta de ajutor pentru familia cu copii pragul crește de la 795 lei la 879 lei.

De menționat că, ISR se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de INS.