În cazul în care petenţii sunt nemulţumiţi de decizia de pensionare emisă de casa teritorială de pensii / de casa de pensii sectorială fie pentru nevalorificarea unor adeverinţe ce atestă realizarea unor venituri cu titlu de sporuri, adaosuri, acord global, adeverinţe ce atestă acivitate în grupe superioare de muncă, etc., fie pentru neluarea în calcul a unor perioade de cotizare pot contesta decizia de pensionare, scrie adevarul.ro.

Această contestaţie se depune în maximum 30 de zile de la data comunicării, la Comisia Centrală de Contestaţii, care funcţionează în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP).

Concret, persoanele ajunse în situaţia de a se pensiona (pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială,pensionare de invaliditate , pensie de urmaş, pensie comunitară sau pensie internaţională) trebuie să depună la casa de pensii de care aparţin cu domicilul o cerere în vederea obţinerii deciziei de pensionare, la care vor ataşa toate documentele care atestă plata contribuţiilor, respectiv vechimea în muncă.

Casa de pensii va admite sau respinge, în maximul 45 de zile această solicitare.

Decizia respectivă cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de cinci zile de la data emiterii.