Florin Gherghuţ

Obișnuim să spunem că România este unul dintre „paradisurile” europene pentru hrana bio și ecologică. Realitatea ne arată, însă , că această afirmație este doar pe jumătate adevărată: avem o tradiție amplă în zona agriculturii tradiționale, însă reușim prea puțin să facem un domeniu sustenabil economic din stilul de viață tradițional al populației din zona rurală.

Altfel spus, țăranul român are din vechime cunoștințele necesare pentru a produce hrană curată și reușește, într-o anumită măsură să o și facă, însă fără acces la tehnologiile moderne și fără tineri educați care să utilizeze aceste tehnologii, satul românesc nu îşi poate atinge potenţialul economic, iar sustenabilitatea agriculturii pe care o practică rămâne sub semnul întrebării.

Autoritățile din România şi Olanda par să fi sesizat aceste evoluții și încearcă acum să colaboreze, învăţând din experienţele proprii.

În Olanda, modul în care este produsă hrana este deja în dezbatere națională. Se solicită guvernului olandez să înceapă o tranziție în care producția de alimente din această ţară să facă faţă provocărilor viitorului, cu mai multă atenție la climă și mediu, concentrându-se, printre altele, pe reducerea risipei și pierderilor alimentare.

Colaborarea între cele două state

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cel al Educației din România realizează pe deplin că este nevoie de o mai bună corelare a ofertei educaţionale şi a pregătirii tinerilor, cu ceea ce solicită piaţa. În acelaşi timp, trebuie luate măsuri pentru a face față scăderii populaţiei din zona rurală. Mediul rural trebuie să fie din nou atractiv pentru tineri, pentru a lucra şi a trăi aici, să le ofere perspectiva unei cariere, dar şi pentru sectorul privat din agricultură. Ar trebui combinate vechile tradiţii cu tehnologia modernă, iar agricultura circulară ar trebui să joace un rol important.

Guvernul României a decis să investească în sistemul liceal agricol, scopul final fiind acela de a face zonele rurale mai atractive și viabile din punct de vedere economic. În decembrie anul trecut a fost prezentată strategia de dezvoltare durabilă a României 2030. Obiectivul 2 și obiectivul 12 pot oferi oportunități pentru un parteneriat româno-olandez în sectorul agro-educației. Cu Olanda ca țară parteneră.

Anul trecut, ministerul olandez al Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor a prezentat o viziune asupra agriculturii circulare, cu scopul de a realiza un sector agricol circular 100% în 2030, cu îmbunătățirea poziției economice a fermierilor. Olanda urmărește exemple și cooperare la nivel mondial și vrea să își atingă obiectivul împreună cu parteneri internaționali precum România.

Parte din aceeași rețea de învățământ agricol

The Borderless Network este o rețea olandeză de institute educaţionale din sectorul agricol, cu accent pe colaborarea internațională. În octombrie 2017 a fost înființat grupul the Borderless Network România. Mari instituţii olandeze academice, de științe applicate şi educație profesională s-au unit și au căutat opțiuni pentru a împărtăși expertiza și experiențele lor cu părțile interesate din România. Olanda are ani de parteneriate cu omologii români prin schimburi educaționale, vizite de teren, stagii și programe și proiecte comune de cercetare. Colaborarea dintre agro-întreprinderile românești și cele olandeze a fost importantă în acești ani. The Borderless Network România este gata să contribuie într-o manieră cuprinzătoare la găsirea de soluții durabile la provocările cu care se confruntă sectorul agro-educațional din România. Cooperarea istorică puternică dintre agro-educația olandeză, sectorul agro-alimentar, organizațiile guvernamentale și societatea civilă a creat un sistem agro-educațional care este de ultimă generație și adaptat schimbărilor din sectorul rural.

Sectorul olandez de educație și liceele agricole din România au un interes deosebit de a colabora în consolidarea sectorului agro-educațional din România și de a face schimb de informații. Diverse strategii pot contribui la dezvoltarea atractivităţii zonei rurale pentru tineri și antreprenori. Experiența olandeză a arătat până acum că implicarea sectorului privat este esențială pentru susținerea acestor strategii.

Indagra 2019

România și Olanda vor colabora în procesul de modernizarea liceelor agricole din România. În cadrul unei conferințe, la Indagra, joi 31 octombrie 2019, colaborarea va începe oficial prin prezentarea unui parteneriat româno-olandez privind educația și formarea agricolă în cele două țări. În cadrul acestui eveniment, va fi anunţat un Plan comun de acțiune pentru educația agricolă, agreat de instituțiile de învăţământ românești și olandeze, care va marca primii pași în implementare. Această conferinţă acordă, de asemenea, atenție dezvoltării agriculturii circulare în ambele țări prin lansarea provocării agriculturii circulare. În următoarele patru luni, studenții universităților agricole sau conexe din România pot veni cu propuneri privind proiecte agricole circulare concrete, iar acestea vor fi evaluate de un juriu profesionist. În prima jumătate a anului 2020, va fi făcut public numele câștigătorului concursului și va fi susţinut să își pună în aplicare ideea.