"Textul negociat între autorităţile române şi cele americane este în concordanţă cu modelul de Acord FATCA cu reciprocitate, ceea ce implică un schimb reciproc de informaţii între autorităţile fiscale din cele două state, prin transmiterea informaţiilor financiare raportate de instituţiile financiare prin intermediul autorităţilor fiscale", precizează sursa citată. 

Guvernul menţionează ca efect ale semnării Acordului faptul că "nu se va aplica impozit cu reţinere la sursă în SUA asupra veniturilor obţinute din SUA de către instituţiile financiare din România, iar instituţiile financiare române nu vor fi obligate să reţină impozit asupra anumitor venituri primite de cetăţeni sau rezidenţi americani care au deschise conturi financiare la astfel de instituţii financiare". 

Acordul simplifică, totodată, implementarea sistemului de transmitere a informaţiilor financiare şi reduce din povara administrativă a instituţiilor financiare din România, angajate să efectueze aceste schimburi de informaţii şi, de asemenea, creşte certitudinea juridică pentru instituţiile financiare din România, iar prin semnarea Acordului, acestea vor fi considerate în SUA instituţii financiare conforme. 

"Instituţiile financiare vor comunica autorităţilor fiscale române informaţii menţionate în Acord, aferente anului 2014, urmând ca prima raportare a autorităţilor fiscale române către autorităţile fiscale din SUA să se facă în anul 2015, până la data de 30 septembrie.Prin încheierea acestui Acord se va completa cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal. Acest demers va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală şi la combaterea practicilor fiscale evazioniste", susţine Guvernul. 

Aspectele principale cuprinse în proiectul de Acord vizează între altele persoane pentru care se face raportarea informaţiilor fiscale, şi anume, "persoane fizice cetăţeni sau rezidenţi în SUA, parteneriate sau companii înfiinţate în SUA". 

Alte elemente ale Acordului au în vedere "definiţii legate de teritorialitate, instituţii financiare, instrumente financiare, conturi raportabile", precum şi "tipul de informaţii care fac obiectul acordului de schimb automat de informaţii" privind "datele de identificare a persoanelor pentru care se face schimbul de informaţii, numărul de cont, datele de identificare a instituţiilor financiare care trebuie să facă raportarea etc". 

Acordul se mai referă la intervalele de timp pentru care se face schimbul de informaţii,modul de efectuare a schimbului de informaţii şi aspecte legate de aplicarea măsurilor FATCA pentru instituţiile din România,obligaţiile şi procedurile pe care le au de îndeplinit instituţiile financiare privind identificarea şi raportarea conturilor, precum şi la entităţi care nu raportează informaţii financiare şi produsele financiare pentru care nu se face raportare. 

"În proiectul de Acord este inclus un articol care impune aplicarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, în sensul că, în măsura în care SUA va acorda condiţii favorabile unui stat terţ, există obligaţia părţii americane de a notifica partea română care poate accepta sau nu, extinderea beneficiului acestor condiţii mai favorabile", arată Guvernul. 

Comunicatul mai precizează că în procesul de pregătire a negocierilor cu Trezoreria SUA, prin intermediul reprezentanţilor Ambasadei SUA la Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice a consultat şi a beneficiat de susţinerea tehnică acordată de experţi din BNR, Asociaţia Română a Băncilor, ASF, Depozitarul Central S.A., Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România.

AGERPRES