Europa de Est se apropie vertiginos de economiile celorlalte țări in Uniunea Europeană arată un raport al Băncii Centrale a Germaniei. Creșterea puternică din ultima perioadă a contribuit semnificativ la micșorarea diferențelor de salarii față de media europeană.

Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor în grupul statelor est-europene ajunsese la 46% din media UE în anul 2018. Acesta era de 41% în 2013. Banca Centrală a Germaniei a inclus țări precum Slovenia, Slovacia, Estonia, Lituania, Letonia, dar și Polonia, Cehia, Ungaria, România, Bulgaria și Croația. În ceea ce privește puterea de cumpărare, România se situează pe primul loc în această listă la PIB-ul pe cap de locuitor, fiind urmată de Letonia și Lituania. Creșteri mai mici au avut loc în Ungaria, Croația, Polonia și în Slovacia.

Integrarea tot mai puternică a statelor pe piața comună europeană și mondială a fost unul din principalele motive ale acestei apropieri de media UE. În continaure este important ca instituțiile acestor țări să devină din ce în ce mai performante pentru a continua această evoluție.

Prognoza băncii e mai puțin optimistă însă în ceea ce privește Germania. O recesiune nu este exclusă.

„Conjunctura economică rămâne și în vara anului 2019 fără vlagă”, se spune în raportul băncii. ”Economia ar putea scădea din nou ușor”. Deja din primăvară, PIB-ul a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, după un start fulminant la început de an. După două trimestre de minus, economiștii vorbesc despre recesiune.