Atmosfera clădirii și nivelul de confort sunt afectate considerabil de modul în care se desfășoară viața de zi cu zi între vecini. Pe site-ul Mestariasunnot, o agenție de închirieri de apartamente din Finlanda, sunt prezentate regulile generale care trebuie respectate de rezidenții apartamentelor.

Sunteți un vecin excelent atunci când țineți cont de alți rezidenți, în zonele comune și în spațiile exterioare și mai ales când nu perturbați inutil liniștea locuinței. Toți locuitorii sunt obligați să se familiarizeze cu regulile privind construcțiile.

Informați-vă membrii familiei și vizitatorii despre reguli, deoarece aceștia trebuie să le respecte. Sunteți responsabil pentru acțiunile lor. În plus, orice alte prevederi ale legii, decretelor și contractului de închiriere sunt, de asemenea, aplicabile în clădire.

Respectarea orelor de odihnă

În clădirile Mestariasunnot, perioada în care locatarii trebuie să respecte liniștea este între orele 22:00 și 07:00.

Zone comune pentru rezidenți

Ușile de la scară sunt, de obicei, încuiate între orele 21:00-07:00. Nu faceți zgomot excesiv în zonele comune și păstrați spațiile cât mai curate. Plimbarea este interzisă în toate zonele comune. Din motive de siguranță în caz de incendiu, niciun articol nu poate fi depozitat în afara spațiilor de depozitare desemnate. Nu este permisă depozitarea niciunui obiect, cum ar fi covorașe, cărucioare pentru copii, biciclete etc., pe coridoare, scări sau căi de acces.

Depozitați orice substanțe inflamabile (de exemplu, recipiente pentru ulei sau benzină) în conformitate cu reglementările de siguranță la incendiu. Zonele comune, cum ar fi încăperile de depozitare a echipamentelor în aer liber, spălătoriile, sunt destinate exclusiv uzului rezidenților. Nu este permisă montarea de panouri și reclame.

Apartamentele trebuie întreținute cu grijă

Nu deranjați vecinii! Evitați să faceți orice ar putea provoca zgomot, în special în timpul orelor de odihnă, între 22.00-07.00.

Orice activitate care deranjează în mod continuu vecinii, provocând zgomot, vibrații, mirosuri sau alte neplăceri nu este permisă în apartamente, balcoane sau în alte locuri. Apartamentele trebuie întreținute cu grijă și nu pot fi aerisite prin deschiderea ușii către scară.

Alimentele și alte deșeuri care pot bloca și/sau deteriora conductele sau scurgerile nu pot fi puse în toaletă sau în canale de scurgere. Nu lăsați aparatele pornite fără supraveghere. Robinetele de apă trebuie închise după fiecare utilizare.

apartamente, bloc, chirie
Iată ce reguli la bloc există şi în alte ţări / SURSA FOTO: Dreamstime

Balcon, terasă privată, antene

Locatarii trebuie să-și păstreze balcoanele cât mai curate și să curețe zăpada. Spălarea balconului cu apă curentă este interzisă.

Pe balcon nu se poate face grătar decât dacă se folosește un grătar electric și se ține cont de siguranță și de vecini. Containerele pentru plante trebuie plasate în interiorul balconului. Obiectele care deranjează mediul înconjurător nu trebuie depozitate pe balcoane sau alte zone. Mucuri de țigară sau alte obiecte nu trebuie aruncate pe balcoane.

Instalarea draperiilor pe balcon (draperie albă/luminoasă, jaluzele sau perdele adezive autocolante) este permisă numai dacă este autorizată de Mestariasunnot. Antenele nu pot fi instalate decât dacă sunt autorizate de Mestariasunnot.

Parcarea

Parcarea vehiculelor necesită autorizație și este permisă numai în locurile de parcare desemnate și marcate.

Parcarea pe căile de acces de urgență este strict interzisă. Vehiculele nu trebuie lăsate să funcționeze în gol. Locurile de parcare pentru vizitatori sunt rezervate pentru utilizare temporară de către rezidenți.

Locurile de parcare pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor autorizate. Cablurile de alimentare slăbite nu trebuie lăsate la prizele de încălzire a mașinii, iar capacul prizei trebuie închis după utilizare.

Îngrijirea textilelor

Covoarele și lenjeria de pat pot fi aerisite și curățate de praf numai în zona desemnată, de obicei lângă suportul pentru covoare.

Îmbrăcămintea și textilele din casă pot fi aerisite și curățate de praf, iar rufele mici pot fi uscate numai în interiorul balconului, în grădinile private ale apartamentelor și în zonele desemnate.

Animale de companie

Animalele de companie trebuie ținute întotdeauna doar în lesă, în afara apartamentului sau a grădinii private. Nu pot deranja pe rezidenți și nici nu au voie să murdărească clădirea sau zonele comune.

Animalele de companie nu au voie să lase mizerie pe terenul proprietății, deci nu trebuie lăsate nesupravegheate, mai ales în zonele de joacă pentru copii sau în imediata apropiere a acestora. Rezidenții trebuie să se asigure că zgomotul animalelor de companie (cum ar fi lătratul câinilor) nu deranjează vecinii.

Obligațiile pentru rezidenți

Dacă observă o defecțiune sau altă problemă, precum o scurgere de apă, este obligația rezidentului să o anunțe către Mestariasunnot. Orice act de vandalism sau încălcare a acestor reguli trebuie făcută în scris. Administratorul trebuie informat cu privire la orice modificare sau reparație.

Vecinii trebuie anunțați în prealabil cu privire la orice lucrare care poate cauza zgomot sau alte tulburări în zilele lucrătoare, înainte de ora 21.00.

Notificări privind mutarea

Agenția pentru Servicii de Date Digitale și Populație trebuie notificate imediat cu privire la persoanele care se mută într-un apartament sau pleacă dintr-un apartament.

O încălcare a acestor reguli poate duce la plata daunelor, preluarea apartamentului sau rezilierea contractului de închiriere. Activitățile criminale sau alte activități ilegale, cum ar fi infracțiunile asupra proprietății, pot duce la rezilierea contractului de închiriere și la achitarea daunelor.