Valoarea produsă de un muncitor român a fost, anul trecut, de 13 dolari pe oră, în timp ce un bulgar a produs de 14,1 dolari pe oră. Anul acesta, însă, productivitatea muncii în companiile autohtone va creşte cu 4,9%, de peste trei ori faţă de media UE.

Un studiu publicat recent de către organizaţia americană The Conference Board arată că PIB-ul produs, în 2007, în medie, de un muncitor ungur a fost de aproape 25 de dolari pe oră, şi de peste 32 de dolari, în cazul slovenilor. Diferenţa este mult mai mare dacă ne referim la statele dezvoltate din Europa. Un italian produce peste 45 de dolari pe oră, un german, aproape 50, iar un norvegian, peste 70 de dolari pe oră.

În cele mai dezvoltate 15 ţări ale Uniunii Europene, creşterea productivităţii a fost anul trecut de 1,3%, iar în acest an va încetini până la 1%, în condiţiile în care analiştii de la Conference Board apreciază că este nevoie ca ritmul să se situeze la peste 2% numai pentru a se menţine standardul de viaţă a populaţiei.

În Germania, s-a înregistrat o creştere a produsului intern brut de 2,6%, dar cea mai mare parte a acesteia se datorează majorării numărului de ore lucrate, la nivelul economiei naţionale, cu peste 1,6%. Şi în ţări ca Franţa, Danemarca sau Spania, creşterea economică se datorează, în ultimii ani, majorării numărului de ore lucrate, şi numai în mică măsură unei îmbunătăţiri a eficienţei muncii.

87-10340-14conjunctura1.jpgAtingerea unor performanţe deosebite în folosirea resurselor în statele dezvoltate a dus însă şi la scumpirea acestora până la un nivel la care pentru multe firme a devenit mai eficientă mutarea unei părţi a activităţii în economiile emergente, unde costurile sunt mult reduse, chiar dacă în aceste ţări nivelul productivităţii muncii este semnificativ mai mic.

De această tendinţă beneficiază în acest moment şi România, unde mari corporaţii, precum Nokia, îşi relocă o parte a operaţiunilor pentru a beneficia de costurile mai mici şi de resursele umane şi materiale existente în ţara noastră. Iar astfel de delocalizări de producţie au ca efect o creştere rapidă a eficienţei muncii. Anul trecut, productivitatea din România s-a majorat cu 4,7%. Pentru 2008, analiştii de la Conference Board apreciază că ritmul de creştere a productivităţii din economia autohtonă se va accelera până la 4,9%. Acest nivel va fi semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat în statele dezvoltate. În Spania, de exemplu, productivitatea se va majora anul acesta cu numai 0,1%, în Italia, cu 0,3%, în Germania, cu 1,1%, iar media din Uniunea Europeană va fi de numai 1,3%.

Firmele autohtone se adaptează din mers

87-10341-14conjunctura2.jpgCreşterea productivităţii muncii din economiile emergente ale Europei de Est, a Chinei şi a Indiei va fi accelerată pe termen lung şi datorită faptului că firmele locale adoptă foarte repede practicile de afaceri şi strategiile pe care le observă la companiile multinaţionale care au pătruns pe aceste pieţe. În ultimii ani, firmele controlate de oamenii de afaceri din aceste ţări şi-au îmbunătăţit semnificativ performanţele prin adoptarea unor structuri organizaţionale, a unor tehnici de marketing, a unor metode de managementul resurselor umane şi a unor sisteme de tehnologia informaţiei competitive la nivel internaţional. În plus, managerii din aceste state au început să creeze parteneriate cu universităţile şi să aloce bugete din ce în ce mai mari cercetării pentru a dezvolta avantaje competitive bazate pe inovare. În acest mod, în multe cazuri, ei reuşesc să concureze cu succes companiile multinaţionale.

87-10342-14conjunctura3.jpgAceastă tendinţă care se înregistrează şi în ţara noastră aduce veşti bune pentru români, pentru că menţinerea unui ritm de creştere a eficienţei muncii mult mai ridicat decât cel din statele dezvoltate va implica şi o majorare mai rapidă a lefurilor. Conform Comisiei Naţionale de Prognoză, câştigul salarial real din România s-a majorat anul trecut cu 13% şi va creşte în acest an cu 7%, nivel cu peste două puncte procentuale mai mare decât creşterea de productivitate.

În plus, o continuare a creşterii eficienţei muncii la un nivel semnificativ mai ridicat decât în Uniunea Europeană, în condiţiile în care se menţine şi ritmul de 2% al majorării anuale a numărului salariaţilor din economia naţională, creează premisele unei creşteri susţinute a economiei româneşti şi în anii viitori.

Recuperare

1,3% cu atât va creşte productivitatea muncii în ţările din Uniunea Europeană în acest an. În România, nivelul va fi de 4,9%.