Consiliul de Supraveghere va fi format din Seele Rainer (cetăţean german), Florey Reinhard (cetăţean austriac), Johann Pleininger (cetăţean austriac), Manfred Leitner (cetăţean austriac), Daniel Turnheim (cetăţean austriac), Jochen Weise (cetăţean 
german) şi Joseph Bernhard Mark (cetăţean german). 

De asemenea, vor face parte din Consiliul de Supraveghere şi Radu-Spiridon Cojocaru (cetăţean român) şi Mihai Busuioc (cetăţean român), propuşi de statul român, prin Ministerul Energiei. 

Acţionarii au aprobat şi o remuneraţie netă de 20.000 euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, o remuneraţie netă, per şedinţă, de 4.000 euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit şi o remuneraţie brută per şedinţă, corespunzând unei remuneraţii nete de 2.000 euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidenţial şi de Nominalizare. 

De asemenea, compania Ernst & Young Assurance Services SRL a fost renumită auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2017, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an. Aceasta va primi o remuneraţie în cuantum de 463.500 euro pentru auditarea situaţiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2017. 

AGERPRES