Avocații Reff și Asociații avertizează că anumite reglementări sunt neclare sau incomplete, atrăgând riscuri de interpretare de natură să diminueze nivelul de protecție acordat de lege creditorilor garantați. În același timp, noul cod oferă drepturi suplimentare împrumutaților, îmbunătățindu-le situația față de reglementarea actuală, inclusiv pe segmentul corporate. Astfel, prin noul Cod Civil, o serie de clauze care se regăseau și până acum în contractele de credit și de garanție primesc o reglementare legală. 
„Dacă până acum libertatea contractuală stătea la baza acestor practici, rămâne de văzut dacă nu cumva legiferarea acestora va restrânge de fapt drepturile părților în amenajarea contractuală a relației lor”, spune Simina Mut, Managing Associate în cadrul Reff & Asociații. Potrivit acesteia, atât băncile, cât și împrumutații trebuie să analizeze în detaliu impactul noului Cod Civil asupra negocierilor, care vor fi în curs la 1 octombrie, asupra contractelor de credit în vigoare și garanțiilor existente, formalităților de publicitate pentru garanții.
Impact asupra termenilor contractuali
 Mai mult, crede și Andrei Burz-Pînzaru, coordonatorul practicii de drept bancar și financiar din cadrul Reff & Asociații, Noul Cod Civil are un impact direct asupra termenilor contractuali și interpretarea lor în contractele de credit și garanție.
”În plus față de aspectele teoretice care vor impune o revizuire completă a documentației standard de credit și garanții pentru a se asigura validitatea acestora conform noului Cod, va fi interesant de văzut impactul asupra negocierilor comerciale într-o perioadă care oricum nu este una ușoara pentru comunitatea bancară”, subliniază el.
Totodată, Burz-Pînzaru crede că impactul cel mai spectaculos va apărea în cazul în care creditorii vor implementa instrumentul juridic nou introdus – fiducia, care va permite creditorilor să utilizeze în scop de garanție echivalentul românesc al trustului – concept specific mai degrabă unor jurisdicții ca Marea Britanie sau Statele Unite. Acest concept nu a fost folosit în mod tradițional ca instrument de garantare, dar prezintă caracteristici interesante care îl pot transforma dintr-un instrument de management al activelor într-unul de garanție. Pe de altă parte, utilizarea acestei structuri juridice în scop de garantare este de natură să creeze probleme comerciale semnificative care cu siguranță nu vor fi bine primite de către împrumutați.
Câteva aspecte esențiale
Printre principalele aspecte introduse de noul Cod Civil cu potențial impact semnificativ pentru bănci și împrumutați se află și acela că băncile trebuie să acorde un termen minim de 15 zile împrumutaților pentru rambursarea creditului în caz de denunțare unilaterală a contractului de către bancă. Mai mult, în lipsă de stipulație contrară, băncile nu vor putea denunța unilateral contractele de credit decât pentru motive temeinice, care privesc beneficiarul facilității de credit.
De asemenea, executarea ipotecilor mobiliare poate fi pusă sub un serios semn al întrebării în condițiile în care noul Cod Civil prevede că opoziția la executare suspendă de drept procedura de vânzare până la soluţionarea definitivă a cauzei. În acelasși timp, dacă până acum puteau formula opoziție la executare debitorul, alți creditori ai debitorului având garanții asupra aceluiași bun și proprietarul bunului, conform noului Cod pot face opoziție, în plus față de cei de mai sus (și sub rezerva dovedirii interesului), fidejusorii, codebitorii solidari, precum și orice persoană care a notificat existența unui drept sau a unei pretenții cu privire la bunul executat.
Totodată, Noul Cod Civil introduce conceptul de „perfectare” a ipotecilor, ceea ce înseamnă, în primul rând, că simpla înscriere în arhiva electronică nu va mai constitui formalitate suficientă pentru a asigura eficiența și opozabilitatea garanțiilor asupra bunurilor mobile.
Cu privire la conturile bancare, noul cod prevede dreptul titularului de a dispune în mod liber de sumele din contul curent, fără altă condiție decât notificarea prealabilă, în măsura în care aceasta a fost agreată contractual. În funcție de interpretarea care se va da acestei prevederi, împrumutații ar putea să se prevaleze de aceasta pentru a justifica refuzul de respectare a condițiilor prevăzute în contractul de credit referitoare la utilizarea sumelor puse la dispoziție.
Control asupra contului
Un alt concept nou referitor la conturi este acela de „control asupra contului” – ca modalitate alternativă de asigurare a publicității garanției, fără a mai fi necesară înscrierea la arhivă. Astfel, conform noului cod, ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia. Acest nou concept poate ridica probleme semnificative în cazul garanțiilor asupra conturilor deschise de împrumutați la alte bănci decât creditorul și va fi de natura să extindă practicile băncilor de a  impune împrumutaților restricții privind deschiderea de conturi la alte bănci.
Acestea sunt doar câteva dintre noutățile aduse de noul Cod Civil cu relevanță pentru piața bancară, noile modificări acoperind în fapt o plajă mai largă, de la renunțarea la terminologia de garanții reale mobiliare – înlocuită cu cea de „ipoteci mobiliare” (și abrogarea titlului VI din legea nr. 99/1999) până la reglementarea trustului sub forma contractului de fiducie. Anticipând impactul substanțial al noului Cod Civil, societatea de avocați Reff & Asociații a lansat platforma online www.Codcivil2011.ro, care tratează aspectele de noutate introduse de noul Cod Civil dintr-o perspectivă practică, cea a impactului asupra mediului de afaceri din România. Site-ul va fi completat în mod constant cu analize despre impactul noilor prevederi asupra diverselor domenii de activitate, precum și cu informații practice.
Reff și Asociaţii este societatea de avocați afiliată Deloitte România, operând împreună cu practica multidisciplinară a Deloitte România și cu rețeaua internațională de avocați care colaborează cu Deloitte pe plan global.