Piețele financiare au fost afectate de pandemia COVID-19, care a influenţat evoluţiile macroeconomice şi financiare pe tot parcursul anului 2020, iar noul context a generat un comportament febril în rândul investitorilor şi a adus provocări fără precedent pentru factorii de decizie politică, arată un raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

“În pofida contextului macroeconomic deteriorat şi a riscurilor aflate pe o pantă ascendentă pe piețele financiare, se observă o creştere a lichidităţii pe piaţa locală de capital, în intervalul ianuarie-septembrie 2020, faţă de perioada similară din 2019, atât din perspectiva valorii tranzacţionate, cât şi a numărului de tranzacţii”, se menţionează în comunicat.

Toti indicii bursei au înregistrat evoluţii negative

Astfel, valoarea totală tranzacţionată pe piaţa BVB şi SMT a atins nivelul de 12,69 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2020, în creştere cu 56,27% comparativ aceeaşi perioadă a anului 2019, iar numărul de tranzacţii derulate la BVB a crescut cu 69,14% în perioada de referinţă.

La 30 septembrie 2020, capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată a atins nivelul de 134,6 miliarde de lei, în scădere cu aproximativ 26% comparativ cu finalul anului 2019.

Totodată, toţi indicii bursei româneşti au înregistrat evoluţii negative, corecţiile fiind de peste 6%, în primele nouă luni ale anului 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019, înainte de izbucnirea crizei generate de pandemia COVID-19. Indicele BET, de referinţă pentru piaţa locală de capital, ce surprinde evoluţiile celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a BVB, a avut o scădere de 9,7% la 30 septembrie 2020, comparativ cu finalul anului 2019.

Tranzacțiile cu titluri de stat au crescut în primele nouă luni din 2020

În primele nouă luni ale anului 2020, valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, înregistrând un nivel de aproximativ 1,25 miliarde lei. Acţiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de 77,73% din totalul valorii tranzacţionate la BVB în primele nouă luni ale anului 2020.

Potrivit ASF, la finalul lunii septembrie 2020, pe piaţa BVB îşi desfăşurau activitatea un număr total de 27 de intermediari, dintre care 16 Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), 4 instituţii de credit locale şi 7 entităţi autorizate în alte state membre UE. De asemenea, în cadrul SMT au activat la finalul lunii septembrie 2020 un număr total de 20 de intermediari, din care 15 Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), 4 instituţii de credit locale şi o firmă de investiţii autorizată într-un alt stat membru UE.

Prin urmare, cei mai activi intermediari pe BVB (piaţa reglementată şi SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 16 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF şi instituţiile de credit) au realizat aproximativ 83% din valoarea totală intermediată.

Numărul investitorilor în FDI s-a diminuat față de finalul lui 2019

La 30 septembrie 2020 îşi desfăşurau activitatea în România un număr de 18 societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), 83 fonduri deschise de investiţii (FDI), 26 fonduri închise de investiţii (FÎI), 5 societăţi de investiţii financiare (SIF), Fondul Proprietatea şi 4 depozitari.

Numărul investitorilor în fondurile închise de investiţii este mult mai scăzut decât cel al investitorilor în FDI. La finele lunii septembrie 2020, numărul investitorilor în FDI s-a diminuat faţă de sfârşitul anului 2019 cu 9.509 de investitori, iar numărul investitorilor în FÎI se situa la 88.600 investitori (cei mai mulţi 88.314 persoane sunt investitori persoane fizice).

“Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România este de 39,49 miliarde de lei la data de 30 septembrie 2020, în creştere cu circa 2% comparativ cu trimestrul anterior. O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, în primele nouă luni ale anului 2020, activele totale ale fondurilor deschise de investiţii s-au diminuat cu aproximativ 18% faţă de finele lunii decembrie 2019. Fondurile închise de investiţii şi societăţi de investiţii financiare au înregistrat o diminuare a activului total de circa 10% faţă de finalul anului 2019”, se mai spune în comunicat.

Scădere de 10% pentru activele nete cumulate ale SIF

La data de 30 septembrie 2020, activele nete cumulate ale SIF au înregistrat o scădere de aproximativ 10%, comparativ cu sfârşitul anului 2019, în timp ce valoarea totală a activelor nete administrate de Fondul Proprietatea era de 9,91 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 17%. Activele FP erau concentrate preponderent în România.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.