Cea mai bună veste pentru bucureșteni. În cadrul ședinței de vineri, 15 iulie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) urmează să dezbată un proiect privind reabilitarea a aproape 32 de kilometri din reţeaua de termoficare.

„Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la Programul Termoficare şi eşalonarea multianuală a implementării proiectului ‘Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)'”, prevede proiectul de hotărâre.

La ce valoare se ridică proiectul dezbătut de CGMB?

În ceea ce privește valoarea proiectului, este vorba despre sute de milioane de lei. Astfel, conform graficului de eșalonare a plăților pentru acest obiectiv de investiții, în 2022, valoarea totală eligibilă ar urma să fie de 199,5 milioane de lei cu TVA, din care valoarea de la bugetul de stat 169,5 milioane de lei cu TVA şi contribuţia proprie de la bugetul local de aproape 30 de milioane de lei cu TVA.

Pe de altă parte, anul viitor, în 2023, valoarea totală eligibilă s-ar ridica la aproape 133 de milioane de lei cu TVA, din care valoarea totală de la bugetul de stat se cifrează la 113 de milioane de lei cu TVA şi aproape 20 de milioane de lei cu TVA contribuţia proprie de la bugetul local.

Conform unui comunicat transmis astăzi, prin proiectul care va fi dezbătut de CGMB urmează să se aprobe finanţarea de la bugetul local al municipalităţii a tuturor cheltuielilor neeligibile care pot apărea pe durata derulării investiţiei.

„Pentru a putea asigura continuitatea şi calitatea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, în cadrul Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 260/2017 se prevede reabilitarea a 500 de kilometri de reţea a circuitului de transport de apă fierbinte, reprezentând un traseu de 250 de kilometri canal termic şi totodată circa 60% din întreaga reţea de transport, traseu împărţit în 67 de obiective.

Înlocuirea ţevilor se va face folosind soluţia modernă a conductelor preizolate”, mai arată sursa citată.

Referitor la cele șapte obiective ale proiectului, acestea vizează Magistrala 1 Sud – Pantelimon, Magistrala II Sud – Bobocica, Magistrala II Sud Mihai Bravu, Magistrala II-III Grozăveşti, Magistrala Progresu Berceni, Magistrala Progresu Ferentari, Magistrala I-III Vest.

Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA execută deja proiectele tehnice

Menționăm faptul că, până la momentul actual, Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA a executat proiectele tehnice pentru toate cele şapte obiective.

Totodată, compania a început execuţia lucrărilor pentru două dintre ele în iunie 2019, iar în prezent gradul de realizare al acestora fiind de 90%. Pe de altă parte, un al treilea obiectiv se află în derulare începând din februarie 2021, fiind executat în prezent în proporţie de 50%.

Amintim faptul că încă din luna octombrie a anului trecut au fost atribuite prin licitaţie deschisă contracte de execuţie a lucrărilor pentru încă două obiective, iar pentru un al treilea a fost atribuit contractul de lucrări prin normă internă către Compania Municipală Energetica la sfârşitul lunii decembrie 2021.

Ultimul obiectiv se află în procedura de licitaţie deschisă, în etapa de evaluare a ofertelor.