Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a finalizat modificarea procedurilor de lucru pentru unele măsuri de sprijin din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013 (PNDR), simplificând procesul de primire şi evaluare a cererilor de finanţare.

APDRP a decis să elimine documentele „redundante sau fără mare relevanţă”, care trebuiau prezentate odată cu cererea de finanţare, cum sunt cazierul judiciar, cazierul fiscal, copia actului de identitate pentru reprezentantul legal, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA şi documentul care să certifice că reprezentantul legal este o persoană cu rol determinant.

Modificările vor intra în vigoare începând cu luna mai a acestui an, când este prevăzută lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsurile implementate de către agenţie.

De asemenea, au fost operate simplificări specifice pentru Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice”. Astfel, a fost eliminată obligativitatea depunerii copiei contractului încheiat cu laboratorul aprobat sau acreditat de Agenţia Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţă a Alimentelor la care beneficiarul de fonduri europene nerambursabile a apelat pentru efectuarea analizelor de laborator.

În cazul Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” – au fost eliminate şi alte documente solicitate până în prezent la depunerea proiectului, cum sunt angajamentul din partea beneficiarului că structura turistică va fi amenajată cu obiecte tradiţionale de marcă, angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic etc. Informaţiile din aceste documente vor fi preluate prin capitolele specifice din Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Circuitul documentelor a fost scurtat

Totodată, APDRP a avut în vedere şi o simplificare a circuitului verificării documentelor. Astfel, în urma depunerii cererilor de finanţare ale solicitanţilor Măsurii 322 – „Renovarea şi dezvoltarea satelor” – la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP), acestea vor fi transmise direct către Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP).

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a primit până în prezent 6.893 de cereri de finanţare în valoare de 5 miliarde de euro, pentru sesiunile din anul 2008. Dintre acestea, au fost contractate 1.439 de proiecte cu valoarea totală eligibilă de 750 milioane de euro.

SURSA: APDRP