'În contextul consultărilor cu publicul, Greenpeace a transmis comentarii referitoare la raportul de impact asupra mediului pentru extinderea carierei de lignit Roşia, din Gorj. Organizaţia avertizează că impactul extinderii carierei de lignit nu a fost analizat corespunzător, semnalând aspecte legate de regimul suprafeţelor împădurite, evaluarea deficitară a impactului asupra climei, probleme legate de exproprieri, dotarea utilajelor de extracţie pentru reducerea poluării cu pulberi şi altele', se arată în comunicatul citat.

În acelaşi timp, Greenpeace precizează că este nevoie de clarificarea regimului de ocupare a suprafeţelor împădurite, ca ordin de mărime cele 235,69 de hectare propuse pentru despădurire reprezentând echivalentul a aproximativ 470 de terenuri de fotbal. De asemenea, organizaţia este de părere că o evaluare reală a impactului asupra climei nu există, la fel şi omiterea problemelor aferente exproprierilor în regim de cauză de interes public.

Greenpeace susţine că extracţia lignitului 'este o falsă cauză de utilitate publică şi că legislaţia aferentă încalcă dreptul de proprietate al cetăţeanului în favoarea unei companii', adăugând, totodată, că este necesară 'încapsularea utilajelor generatoare de praf (ex. benzi transportoare), precum şi a depozitelor de cărbune, pentru reducerea poluării cu pulberi in suspensie'.

'(…)La doar câteva zeci de metri de Şcoala Gimnazială nr. 1 din Rovinari se află un depozit de cărbune în aer liber, de 800 m lungime, în care excavează un utilaj rotor gigantic, afectând calitatea aerului din oraş (…) Pulberile în suspensie sau praful ridicat de utilaje şi benzi transportoare influenţează negativ atât sănătatea locuitorilor din zona de extracţie, dar şi din împrejurimi, pe o rază de zeci de kilometri. Greenpeace susţine că efectele activităţii de extracţie asupra sănătăţii umane trebuie cumulate cu cele aferente arderii cărbunelui în termocentrale, nu considerate separat', apreciază reprezentanţii Greenpeace.

Complexul Energetic Oltenia (CEO) intenţionează să extindă zece perimetre miniere, iar în perioada curentă au loc consultări şi dezbateri publice pe acest subiect.

Carierele de lignit din bazinul Rovinari, Gorj urmează să se extindă pe suprafeţe ce însumează 3.984,77 hectare de teren, dintre care 1.340,2 hectare reprezintă suprafeţe împădurite.

SURSA: Agerpres