Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, primăria Sectorului 4 derulează licitaţia pentru lucrări de modernizare, extindere, desfiinţare parţială a construcţiilor din ansamblul Piaţa Agroalimentară Berceni-Sudului.
Contractul acord-cadru, constă în lucrări de modernizare, extindere, desfiinţare partială a construcţiilor din ansamblul Piaţa Agroalimentară Berceni-Sudului. 
Caracteristi tehnice ale clădirii: 
– Aria construită: Corpuri C1+C2+C3 =3966,78mp 
– Aria construită desfăşurată Corpuri CI +C2+C3: =5797,92mp 
– Volumul construcţiei: 
Corp Cl=28355,80mc Corp C2=4298,80mc Corp C4=1008,03 mc 
– Regimul de înălţime: 
Corp CI: P+1E Corp C2: P Corp C4: S+P 
– Gradul de rezistenţă la foc 
o propus: gradul II pentru cele trei construcţii 
– Clasa de importanţă a constructiei: C 
– Categoria de importanta C2 si C4:III 
– Număr de compartimente de incendiu:3 compartimente de incendiu(C1, C2 SI C4) 
– Sistemul constructiv: structura b.a. (stâlpi şi grinzi), grinzi metalice la terasă corp CI, anvelopanta pereţi cortină, panouri termoiz cu vata minerala Al, zidarie(perete antifoc Corp C2) 
– Risc de incendiu al compartimentelor de incendiu: 
Corp CI: Risc mijlociu (cladirea va fi echipata cu mijloace automate de stingere) 
Corp C2: Risc mare  Corp C4: Risc mare
Valoarea estimată, fără TVA, este de 42,6 milioane lei, durata contractului este de 9 luni. Nu se va organiza licitaţie electronică, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut
Termenul limit[ pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 19 ianuarie 2018, iar data limit[ de evaluare a ofertelor este 27 februarie 2018. ontractul nu este periodic şi este finanţat cu bani de la bugetul local.