”Pentru a asigura continuitatea Programului în cadrul a cel puţin trei etape anuale de garantare, se propune completarea art. 1 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin stabilirea plafonului pentru anul 2017 la nivelul sumei de 50 milioane lei din diferenţa neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2016”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În 2016, a fost alocat un plafon de 100 milioane lei, provenind din diferenţa neutilizată aferentă plafonului alocat pentru anul 2015. A fost utilizat în proporţie de aproximativ 1,41%, reprezentând un număr total de 75 de garanţii acordate, însumând o valoare de garantare de 1,411 milioane lei. Până la data de 31 decembrie 2016, nu a fost solicitată nicio executare a garanţiilor acordate de finanţatori.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 233 din 30 martie 2016 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, s-au adus îmbunătăţiri condiţiilor programului, în sensul posibilităţii includerii primei de casare acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu de 5% din preţul de achiziţie prevăzut în legislaţia Programului Prima Maşină. Această facilitate a devenit operaţională în momentul în care a demarat Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, respectiv la data de 14 iunie 2016, conform proiectului.

În decembrie 2014, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reglementează modul de acordare a garanţiilor în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) aferente finanţărilor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziţia de autoturisme noi în cadrul Programului, de către instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare eligibile, plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile de acordare, condiţiile de eligibilitate ale finanţatorilor, regulile de gestionare ale garanţiilor.

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi a demarat începând cu luna aprilie a anului 2015, pentru anul 2015 fiind alocat un plafon total al garanţiilor de 350 de milioane de lei. Perioada scurtă avută la dispoziţie de finanţatorii parteneri pentru promovarea facilităţilor oferite în cadrul Programului, precum şi condiţiile de creditare foarte apropiate de cele ale pieţei financiare, au determinat o utilizare foarte redusă a plafonului pe anul 2015. Astfel, până la data de 31.12.2015, au fost acordate un număr de 193 garanţii, în valoare totală de 3,257 milioane de lei, mai reiese din proiect. (Sursa: Agerpres)