Soldul investiţiilor străine directe – ISD la 31 decembrie 2018 a atins nivelul de 81,124 miliarde de euro, din care: 57,479 miliarde de euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,85%); 23,645 miliarde de euro credit net primit de la investitorii străini (29,15%), arată Banca Națională a României – BNR, în raportul publicat luni.

Trebuie menționtat că, la data de 31 decembrie 2018, țara care avea cea mai mare pondere în soldul ISD era Olanda: 23,9%, în cifre concrete 19.389 milioane euro. Țara Lalelelor era urmată de Germania, cu 12,7% – 10.298 milioane euro și Austria, cu 12,2% din total, respectiv 9.915 milioane euro.

SUA, partenerul strategic al României în cadrul NATO, se afla la finele lui 2018 pe locul 19, în lista țărilor care aduceau aport la soldul ISD în țara noastră, cu o pondere subunitară: 0,7% din total, adică 542 milioane de euro.

Olanda, Germania și Austria sunt urmate în clasament de țări precum Italia, Cipru, Franța, Elevția, Luxemburg, Belgia, Marea Britanie, Cehia și Spania.

În comparație cu 31 decembrie 2017, când ajungea la 75.851 milioane euro, soldul ISD a crescut în 2018 cu 7%

Fluxul net ISD

În ceea ce privește fluxul net de investiţii străine directe – ISD, a înregistrat în anul 2018 valoarea de 5,266 miliarde de euro, din care 5,546 miliarde de euro participaţii la capitalurile proprii, informează BNR.

Comparativ cu anul anterior, fluxul net ISD a crescut cu aproape 10%. La 31 decembrie 2017, fluxul net ISD era de 4,797 miliarde euro.

BNR menţionează că nivelul este rezultat prin însumarea aportului la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 2,973 miliarde de euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 2,573 miliarde de euro.

Creditul net de la investitorii străini are valoare negativă, de -280 milioane euro. BNR precizează că valoarea creditelor nete primite de la investitorii străini a fost mai mică decât valoarea creditelor nete acordate acestora.

Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 6,123 miliarde de euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 8,930 miliarde de euro, şi pierderile întreprinderilor ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 2,807 miliarde de euro.

Veniturile nete din dobânzi, au înregistrat un nivel de 672 milioane euro şi au fost calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deţinute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.