"Creşterea este una consistentă per ansamblu, însă cifrele ar fi putut fi chiar cu 5 – 6 puncte procentuale mai mari dacă economia ar fi beneficiat şi de un nivel crescut de investiţii şi nu doar de consum. Cheltuielile de capital (investiţiile directe ale statului) sunt în continuare la niveluri minime; în continuare nu se alocă suficiente fonduri pentru proiectele strategice în infrastructură sau energie, iar absorbţia de fonduri europene este la un nivel foarte redus, aceste fapte afectând major dezvoltarea economică din anii următori", a declarat Bogdan Roşu, preşedinte ARF. 

Luate în ansamblu, operaţiunile de factoring intern au înregistrat o creştere de peste 14%. Din punctul de vedere al produselor accesate, cea mai semnificativă creştere procentuală a avut-o factoringul revers, de 58%, contribuind la menţinerea pe prima poziţie a factoringului intern fără regres cu un volum de peste 1,25 miliarde de euro. 

Potrivit asociaţiei, factoringul revers este un produs din ce în ce mai căutat în ultimii ani, mai ales pentru segmentul companiilor foarte mari. 

"Candidatul tipic pentru un produs de factoring revers poate fi un key account care are iniţiativa finanţării prin factoring a furnizorilor săi (de pe piaţa internă sau externă). Astfel, aceştia vor avea posibilitatea de a avea facturile plătite înainte de termen printr-un sistem pus la dispoziţie de clientul său împreună cu finanţatorul (bancă sau IFN). Problema termenelor de plată extinse este deci preluată de instituţia finanţatoare, iar relaţia comercială se desfăşoară în condiţii ideale", explică Bogdan Roşu. 

Ca şi volume de creanţe administrate prin factoring, pe primul loc se situează domeniul FMCG, cu creştere de 40%, urmat îndeaproape de IT cu creştere 168%, pe locul trei fiind construcţiile cu creştere de 10%, faţă de primul semestru din 2016. 

"La capitolul factoring intern, domeniul IT&C a avut cea mai frumoasă evoluţie faţă de 2016, crescând de la 106 milioane de euro la aproape 290 milioane euro. În acest moment se situează în apropiere de volumele realizate de companiile din FMCG, iar cu acest ritm de creştere, ne aşteptăm ca în timpul apropiat chiar să treacă pe primul loc", mai declară Bogdan Roşu. 

Factoringul de export a crescut cu 3,5% per total, în timp ce factoringul de import a crescut cu peste 12%. 

"O explicaţie a acestei creşteri rezidă şi în expandarea total neaşteptată a consumului, pe fondul măririi veniturilor populaţiei, în special a angajaţilor din sectorul public, din ultimul an. Cererea pentru consum nu a putut fi acoperită de producţia internă care este insuficient dezvoltată şi insuficient de elastică la astfel de evoluţii. În consecinţă, diferenţa a trebuit să fie acoperită prin importuri, dezechilibrul dintre importuri şi exporturi având o contribuţie negativă la PIB", precizează Bogdan Roşu. 

Mai mult de jumătate din volumele administrate prin factoring de export (cu o cotă de 56 %) au fost accesat de firme din domeniul "Metale, chimicale, apă şi reciclare", acest domeniu fiind pe primul loc şi la factoringul de import (cu o cotă de 44%). 

În ceea ce priveşte factoringul de import, pe locurile doi şi trei se situează domeniile IT&C (cu o cotă de 22%), respectiv FMCG (cu o cotă de 21%). 

În cifre absolute, la toate cele trei tipuri de operaţiuni de factoring s-au obţinut creşteri. Factoringul intern a ajuns la 1,58 miliarde de euro, cel de export  a depăşit 350 de milioane euro, iar cel de import a depăşit 70 milioane euro. 

"Putem spune că printr-o promovare constantă, obiectivele principale ale ARF au fost îndeplinite în prima parte a acestui an, mai ales prin faptul că a crescut atât volumul de creanţe administrate, cu 12%, dar şi numărul companiilor care au accesat factoring, cu aproximativ 15%. De asemenea, volumele gestionate prin factoring pentru companii mici şi mijlocii au crescut cu 5%, iar disciplina de plată a debitorilor cedaţi s-a îmbunătăţit,  întârzierea medie la plată înregistrând o scădere de aproximativ 18%", mai spune preşedintele ARF. 
  
Asociaţia menţionează că informaţiile pentru evaluarea pieţei de factoring la 2016 au fost furnizate de către membrii ARF – Access Financial Services IFN, Banca Comercială Română SA, BRD – Groupe Societe Generale SA, Banca Transilvania SA, EximBank, IFN Next Capital Finance SA, ING Bank Romania SA, Piraeus Bank Romania SA, Raiffeisen Bank SA, Unicredit Bank SA, incluzând, de asemenea, şi date oferite de instituţii non-membre, precum şi un estimat pentru ceilalţi jucători care nu au putut participa la studiu.

AGERPRES