Philip Morris International Inc. (PMI) a publicat cel de-al patrulea Raport Integrat. Raportul are la bază o evaluare formală de materialitate a sustenabilității și oferă o descriere obiectivă a modelului de business, guvernanță și management, de strategie și performanță a companiei.

„În ciuda numeroaselor provocări, 2022 a fost un an remarcabil care ne-a consolidat spiritul de echipă și în care am făcut pași semnificativi către atingerea obiectivului nostru”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer PMI. „Facem progrese în călătoria noastră pentru a deveni, până în 2025, o companie care produce predominant alternative fără fum și care elimină treptat țigările. Deși o transformare de această amploare și complexitate nu poate fi realizată peste noapte, noi ne angajăm să o facem să se întâmple cât mai repede posibil. Printr-o implicare constructivă vom reuși să accelerăm ritmul schimbărilor semnificative și de impact și vom finaliza procesul de transformare.”

Cel mai recent Raport Integrat al PMI comunică progresele pe care compania le face pentru a-și atinge obiectivul — Declarația privind obiectivele companiei exprimă obiectivul PMI de a construi un viitor fără fum. Pentru aceasta, compania își concentrează resursele pe dezvoltarea, fundamentarea științifică și comercializarea responsabilă a produselor sale fără fum care sunt mai puțin nocive decât fumatul, cu scopul de a înlocui complet țigările cât mai curând posibil și de a se extinde, pe termen lung, în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății.

Pe baza cadrului său ESG, PMI a dezvoltat opt strategii care vizează cele mai presante zone de impact ale companiei. Pornind de la aceste opt strategii, PMI a stabilit 11 obiective, care formează baza Planului 2025, și 19 indicatori de performanță (KPI) pentru a măsura progresul prin intermediul indexului său de sustenabilitate. Fiecare indicator de performanță este, de asemenea, aliniat cu unul dintre cele două direcții: sustenabilitatea produsului (11 indicatori/KPIs) sau sustenabilitatea operațională (8 indicatori/KPIs).

„Informațiile non-financiare sunt din ce în ce mai des folosite de părțile interesate externe pentru a evalua și compara performanța unei companii în raport cu altele, inclusiv de către reprezentanți ai comunității financiare în analizele și deciziile lor de investiții. Este esențial pentru integritatea raportării PMI ca informațiile și datele pe care le dezvăluim public să reflecte cu acuratețe progresul companiei noastre, în baza unor metode clare de calcul”, a explicat Emmanuel Babeau, CFO PMI.

Anul trecut, PMI a publicat primul său Protocol al Criteriilor de Mediu, Sociale și de Guvernanță (ESG), care include definiția, metodologia și domeniul de aplicare al fiecăruia dintre indicatorii de performanță din Indexul de Sustenabilitate pentru a oferi o raportare măsurabilă, verificabilă, consecventă și precisă asupra progresului. Împreună cu cel mai recent Raport Integrat, compania publică, de asemenea, și un Protocol actualizat, care are în vedere în special eforturile depuse în 2022 pentru ca acești indicatori de performanță să devină și mai robuști.

În 2022 PMI a înregistrat un progress semnificativ în raport cu aspirațiile sale de sustenabilitate, datorită faptului că a abordat atât impactul produselor sale (ce produce), cât și cel al operațiunilor sale (cum produce).

Pe partea socială a impactului de produsului, compania a continuat să se transforme și să se apropie de atingerea obiectivului său; în plus, a continuat să implementeze programe de prevenire a accesului tinerilor în in canalele de comercializare cu amanuntul  în care sunt prezente produsele sale. De asemenea, pentru că înțelege importanța reducerii deșeurilor post-consum, compania a făcut progrese în ce privește implementarea programelor de preluare pentru dispozitivele și consumabilele fără fum și și-a crescut capacitățile de reparare a dispozitivelor electronice.

Impact la nivel de produs

Social

 • 24,9 milioane – totalul estimat de utilizatori adulți ai produselor PMI fără fum (2021: 21,7 m)1
 • 32,1% – din veniturile nete provenite din comercializarea produselor fără fum (2021: 29,5%)2
 • 73 – piețe în care produsele PMI fără fum sunt disponibile la vânzare, dintre care 42% sunt în țări cu venituri mici și medii (2021: 71, 42%)3
 • 10,7 miliarde USD – investiții cumulate în ce privește produsele fără fum din 2008 (2021: 9,2 miliarde USD)4
 • 91% – din totalul volumelor vândute acoperit de programele de prevenire a accesului tinerilor în canalele indirecte de vânzare cu amănuntul (2021: 91%)5
 • 0,3 miliarde USD – venitul anual net provenit din produsele de wellness și de îngrijire a sănătății (2021: 0,1 miliarde USD)

De mediu

 • 86% – rata de reciclare a dispozitivelor IQOS returnate la centrele de reciclare centralizate (procentaj mediu ponderat din fiecare dispozitiv care este reciclat) (2021: 86%)6
 • 68% – din volumul livrărilor acoperit de piețele cu programe de combatere a deșeurilor reprezentate de mucurile de țigări
 • 8,5% – din totalul volumelor vândute acoperit de piețele cu programe de preluare a consumabilelor fără fum7

Pe partea socială a operațiunilor PMI, compania a extins accesul la oferte structurate de învățare pe tot parcursul vieții pentru angajații săi, a publicat un angajament consolidat în ce privește drepturile omului și a finalizat a șasea și a șaptea evaluare a impactului asupra drepturilor omului, în Brazilia și Malaezia. În ceea ce privește mediul înconjurător, a continuat procesul de decarbonizare a operațiunilor sale directe, iar obiectivele sale de vânzare bazate pe știință au fost validate pentru zero emisii nete de gaze cu efect de seră  de-a lungul lanțului său valoric până în 2040. În legătură cu Conferința ONU privind biodiversitatea (COP 15) din decembrie 2022, compania anunțat noi ambiții și strategii pe termen lung în materie de biodiversitate și apă, aliniate cu cadrul de biodiversitate post-2020 adoptat de părți la convenție.

Impact operațional

Social

 • 40,7% din funcțiile de conducere sunt ocupate de femei, ceea ce înseamnă că am depășit ținta de 40% pentru 2022 (2021: 39,7%)
 • 7 evaluări de impact în ce privește drepturile omului efectuate în țările cu cel mai mare risc din 2018 (2021: 5)

De mediu

 • 55% proporția de tutun achiziționat fără riscul defrișării nete a pădurilor naturale gestionate și fără conversie a ecosistemelor naturale (2021: 37%)
 • Scor triplu A de la CDP pentru securitatea climei, pădurilor și apei pentru al treilea an consecutiv

Ca o completare solidă a conținutului și datelor incluse în Raportul integrat 2022 al PMI, compania a dezvoltat 12 studii de caz și articole despre diverse piețe, care prezintă impactul și evidențiază modul în care afiliații PMI din întreaga lume acționează pentru sustenabilitate. Toate studiile de caz și articolele despre piețe sunt disponibile online într-o secțiune dedicată din pmi.com/sustainability.

„Recunoaștem nevoia esențială de a continua să construim legitimitate și încredere în rândul părților interesate, care sunt fundamentale pentru obiectivul companiei noastre și pot accelera ritmul în care îl vom atinge”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer PMI. „Cel mai recent raport integrat își propune să răspundă cererilor de informații detaliate și comparabile cu privire la riscurile și performanța noastră. Pe măsură ce continuăm să învățăm, să ne transformăm și să descoperim modalități mai bune de a dezvolta soluții cu impact semnificativ, sperăm că transparența și disponibilitatea noastră vor stimula dialogul cu cei care ne pot ajuta să accelerăm ritmul schimbării.”

Pentru mai multe informații referitoare la sustenabilitate în cadrul PMI accesați pmi.com/sustainability. Raportul Integrat PMI îl găsiți aici: PMI Integrated Report 2022

 

1 Cifrele se referă la totalul utilizatorilor IQOS.

2 Pentru definiția veniturilor nete aferente produselor fără fum, consultați Glosarul disponibil la paginile 205-209 din Raportul integrat PMI 2022. Procentul pentru 2022 include veniturile nete ale Swedish Match din 11 noiembrie 2022 (data achiziției) până la 31 decembrie 2022. Veniturile nete ajustate pentru 2021 exclud impactul aferent evaluării vamale a Arabiei Saudite

3 Inclusiv Swedish Match și excluzând PMI Duty Free. Clasificarea țărilor cu venituri mici și medii se bazează pe raportul Băncii Mondiale emis în 2022.

4 Investițiile reflectă cercetările, dezvoltarea de produs și comercială, capacitatea de producție, validarea științifică și studiile în ce privește înțelegerea consumatorilor.

5 Totalul volumelor vândute include țigări, alte produse din tutun (OTP) și consumabile pentru produse fără fum. Consultați Protocolul ESG KPI 2022 al PMI pentru detalii suplimentare.

6 Cifrele includ reciclarea (80%) și incinerarea cu recuperare de energie (6%). Cifra 2022 exclude Rusia.

7 Volumele vândute includ unități de tutun încălzit, cartușe și consumabile pentru țigările electronice. Consultați Protocolul ESG KPI 2022 al PMI pentru mai multe detalii.