Dintre cei 528.801 de fermieri care au depus cereri de plată, 528.773 fermieri au completat declaraţia de suprafaţă utilizând aplicaţia IPA Online pentru o suprafaţă de 2.675.026 hectare.  
La nivelul centrelor judeţene/locale au fost depuse, în mod clasic, un număr de 28 cereri, pentru o suprafaţă de 46 hectare.

APIA a lansat, la data de 1 martie 2012, Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă pentru anul în curs.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 15 mai 2012, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2012, cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul.