Împrumuturile neperformante (NPL) se menţin la un nivel acceptabil, reprezentând 22,4% din portofoliul total de credite la sfârşitul lunii martie. Segmentul corporate este principalul contribuitor în ceea ce priveşte volumele NPL nou-generate, deoarece IMM-urile încă se confruntă cu constrângeri severe de lichiditate şi unele companii mari au reintrat în incapacitate de plată.
Provizionarea prudentă a avut impact asupra profitului aferent T1 2012. Ca urmare, BCR a înregistrat în primul trimestru o pierdere netă după taxe şi interese minoritare de 307,8 milioane lei (70,8 milioane euro), faţă de un profit net de 76,1 milioane lei (18,1 milioane euro) în T1 2011.

În acelaşi timp, venitul operaţional a crescut cu 4,8%, în trimestrul I 2012, în comparaţie trimestrială, în principal datorită îmbunătăţirii venitului net din tranzacţionare şi a venitului net din comisioane.
Rezultatul operaţional, în trimestrul I 2012, s-a ridicat la 610,0 milioane lei (140,3 milioane euro), menţinându-se aproape constant faţă de trimestrul I 2011 (+0,2%), într-un context economic provocator. Condiţiile pieţei rămân dificile, cu o cerere de credite scăzută şi marje de dobândă sub presiune continuă.

Reflectând o administrare strictă a costurilor în continuare, cheltuielile operaţionale, în trimestrul I 2012, au scăzut, în comparaţie anuală (- 6,1%) până la 418,9 milioane lei (96,3 milioane euro).

Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, coborând la valoarea de 40,7%, la sfârşitul lunii martie 2012, cu toate că a fost afectat de limitarea generării de venituri. 

Provizionarea prudentă continuă a influenţat profitul din trimestrul I 2012, ceea ce a făcut ca BCR să înregistreze o pierdere netă de 307,8 milioane lei (70,8 milioane euro).

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite a crescut semnificativ în comparaţie anuală (933,7 milioane lei în T1 2012 versus 457,4 milioane lei în T1 2011), ceea ce a condus la o rată mai bună de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante. Această evoluţie reflectă impactul mediului de afaceri dificil asupra clienţilor corporativi ai BCR şi o abordare mai prudentă a creditării în contextul economic dat. Provocările economice au influenţat, totodată, formarea creditelor neperformante în T1 – segmentul corporate rămânând principalul generator de volume noi de credite neperformante. Volumul acestora rămâne însă la un nivel acceptabil, cu o rată de acoperire (cu garanţii şi provizioane) de 107,6%.