Declaraţia 200 se completează şi se depune până la data de 25 mai, inclusiv de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte), cedarea folosinţei bunurilor (chirii), activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, silvicultură, piscicultură.

"Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completă în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II 'Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – 'Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România', care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate", informează ANAF.

Orice contribuabil poate începe să folosească serviciul accesând www.anaf.mfinante.gov.ro "Spaţiul privat virtual" pagina 'Înregistrare utilizatori' şi completând informaţiile solicitate. Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre decizile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

Contribuabilii care nu au acces la un computer conectat la internet pot depune formularul împreună cu anexele completate (dacă este cazul), în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Formularul 200 se poate obţine în format fizic (imprimat pe hârtie) de la sediul unităţilor fiscale.

AGERPRES