"Anticipăm că în acest an va fi cel puţin acelaşi număr de contestaţii cu cel înregistrat în anul 2014. S-a sedimentat oarecum această apetenţă pentru contestaţii şi, totodată, s-a constatat lipsa de oportunitate a intervenirii Ordonanţei 51, întrucât Curtea Constituţională a declarat neconstituţională reţinerea garanţiei de bună conduită, ceea ce lasă fără efecte condiţia de plată sau de asigurare a garanţiei de bună conduită la înaintarea unei contestaţii deoarece contestatarii sunt convinşi 100% că îşi vor recupera garanţia la sfârşitul procesului", a explicat Viorel Pârvu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice.

Acesta a subliniat că, în ultimii ani, cele mai multe contestaţii sunt împotriva rezultatului procedurii de atribuire şi consideră că această tendinţă se va menţine şi în 2015.

În 2014, numărul contestaţiilor a fost de 3.753, din 18.367 de proceduri organizate. Din numărul total de contestaţii, 1.294 (34,48%) au vizat documentaţiile de atribuire, iar 2.459 (65,52%) rezultatul procedurii. Totodată, din numărul total de contestaţii, 64% au fost respinse.