Intenţia  companiei de petrol şi gaze de a vinde parcul eolian Dorobanţu, a fost anunţată la începutul anului 2016.  Activele OMV  Petrom Wind Power reprezintă  mai puţin de 1% din indicatorii corespondenţi OMV Petrom, ceea ce înseamnă că tranzacţia nu va avea  un impact semnificativ.

Producţia de energie eoliană nu face parte din direcţiile strategice ale companiei, motiv pentru care parcul eolian Dorobanţu a fost vândut. OMV Petrom  urmăreşte consolidarea poziţiei de lider pe piaţa de gaze, maximizarea beneficiilor modelului de  afaceri integrat de gaze şi electricitate şi extinderea regională.

Parcul eolian Dorobanţu este situat în S-E României şi  include 15  turbine Vestas V-90 cu capacitate de 3 MW  fiecare. Parcul Dorobanţu are o pondere  de 1,5% din capacitatea electrică eoliană totală de 3.000 MW  din România.

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală  de ţiţei şi gaze de aproximativ 64 milioane bep în 2016.