In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
CAPITOLUL I
Definitii si domeniul de aplicabilitate
Art. 1. – Prezenta ordonanta are ca obiect armonizarea legislatiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de servicii turistice vandute sau oferite spre vanzare pe teritoriul Romaniei, indiferent de locul de realizare al acestora.
Art. 2. – In sensul prezentei ordonante, prin urmatorii termeni se intelege:
1. pachet de servicii turistice – combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume:
a) transport;
b) cazare;
c) alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea;
2. contract de organizare de calatorii turistice – orice contract prin care o agentie de turism touroperatoare se angajeaza, in nume propriu, sa procure alteia sau unei persoane fizice, in schimbul platii unui pret, un pachet de servicii turistice sau prestatii izolate ale acestuia;
3. contract de intermediere de calatorii turistice – orice contract prin care o agentie de turism detailista se obliga sa procure, in numele alteia, in schimbul platii unui pret, fie un contract de calatorii turistice, fie una sau mai multe prestatii izolate ce permit efectuarea unei calatorii turistice sau a unei cazari oarecare.
Facturarea separata a diferitelor prestatii ale aceluiasi pachet de servicii nu exonereaza agentia de turism touroperatoare sau detailista de obligatiile ce decurg din prezenta ordonanta;
4. agentia de turism – orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
Agentiile de turism pot fi de urmatoarele tipuri:
a) agentie de turism touroperatoare, avand ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;
b) agentie de turism detailista, care vinde sau ofera spre vanzare, in contul unei agentii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;
5. consumator – orice persoana care cumpara sau se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice – contractant principal – sau orice persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice – alti beneficiari – sau orice persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice – cesionarul.
Art. 3. – Daca o agentie de turism actioneaza in calitate de intermediar pentru o agentie de turism touroperatoare care nu este stabilita in Romania, aceasta este considerata ca organizator de calatorii turistice in raporturile cu consumatorul.

CAPITOLUL II
Informarea consumatorului de servicii turistice
Art. 4. – Orice informatii privind pachetul de servicii turistice, pretul acestuia si toate celelalte conditii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie sa contina indicatii corecte si clare, care sa nu permita interpretari echivoce ale acestora.
Art. 5. – Materialele publicitare turistice puse la dispozitie consumatorului in vederea incheierii contractului – cataloage sau pliante – trebuie sa indice, in mod lizibil, clar si precis, pretul si informatiile corespunzatoare referitoare la:
a) destinatie;
b) ruta;
c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoria acestora;
d) tipul unitatilor de cazare, denumirea, categoria de clasificare si principalele lor caracteristici; in cazul calatoriilor turistice efectuate in alte tari se vor preciza diferentele dintre categoriile de clasificare din tarile respective si cele conform normelor din Romania;
e) serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
f) informatii de ordin general privind pasapoartele, vizele si formalitatile sanitare necesare pentru calatorie si sedere;
g) valoarea sau procentul din pret ce trebuie achitat cu titlu de avans si graficul pentru efectuarea restului de plata;
h) numarul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc calatoria si, in acest caz, data limita de informare a consumatorului in caz de anulare a calatoriei turistice;
i) posibilitati de incheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accidente etc.;
j) specificul calatoriei turistice si publicul careia i se adreseaza.
Art. 6. – Informatiile continute de materialele publicitare turistice angajeaza organizatorul sau detailistul de calatorii turistice, in afara cazului in care:
– eventualele schimbari in aceste informatii au fost comunicate in mod clar consumatorului inaintea incheierii contractului;
– modificarile au fost efectuate, cu acordul partilor contractante, ulterior incheierii contractului.
Art. 7. – Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa comunice consumatorului, in scris sau prin orice alta forma corespunzatoare, inaintea incheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.
Art. 8. – Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa furnizeze in scris consumatorului, intr-un termen stabilit prin contract, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si locul ce urmeaza a fi ocupat de consumator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
b) numele, adresa, numarul de telefon si de fax al reprezentantei locale a organizatorului si/sau detailistului sau, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta consumatorul in caz de nevoie.
In cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, consumatorul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informare care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau detailistului;
c) pentru calatoriile si sederile minorilor, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul sederii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer ale consumatorului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare sau de boala.

CAPITOLUL III
Contractul de organizare de calatorii turistice
Art. 9. – (1) Agentia de turism touroperatoare sau detailista este obligata sa furnizeze consumatorului, in momentul rezervarii calatoriei, un bon de comanda.
(2) Contractul ia nastere in momentul in care consumatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, transmisa de organizatorul sau detailistul calatoriei turistice – care actioneaza in numele organizatorului – in cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda.
(3) In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, consumatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
(4) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu impiedica incheierea cu intarziere a contractului de calatorie turistica, indiferent de perioada ramasa pana la plecare, daca partile sunt de acord.r
Art. 10. – (1) Bonul de comanda si contractul de calatorie turistica trebuie sa mentioneze, in scris, cel putin:r
a) destinatia(iile), calatoriei turistice si, in cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;r
b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare ale acestora, datele, orele si locurile de plecare/sosire, la ducere si la intoarcere;r
c) in cazul in care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa, caracteristicile si categoria de clasificare a structurilor de primire turistice in care se face aceasta, conformitatea sa cu reglementarile tarii de primire si mentionarea diferentelor intre acestea si normele in vigoare din Romania;r
d) serviciile de masa furnizate – pensiune completa, demipensiune, mic dejun – si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;r
e) daca realizarea pachetului de servicii turistice necesita un numar minim de persoane, data limita de informare a consumatorului privind anularea calatoriei turistice comandate;r
f) ruta;r
g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse in pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;r
h) numele si adresa agentiei(iilor) de turism organizatoare si, dupa caz, a agentiei de turism detailiste si a societatii de asigurari;r
i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor in care acesta poate fi modificat, si preturile pentru anumite servicii – taxe de aterizare, imbarcare/debarcare in porturi si pe aeroporturi, taxe de turist – daca acestea nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice;r
j) termenele si modalitatea de plata a pretului;r
k) solicitarile speciale ale consumatorului, facute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste in momentul efectuarii comenzii si acceptate de cele doua parti;r
l) termenele in care consumatorul trebuie sa transmita o eventuala reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului calatoriei turistice;r
m) conditiile de reziliere a contractului de catre consumator;r
n) obligatiile agentiei(iilor) de turism in cazul anularii calatoriei turistice.r
(2) In toate cazurile agentia de turism are obligatia sa inmaneze consumatorului un exemplar din contract.r
(3) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca consumatorul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute la alin. (1).r
Art. 11. – (1) In cazul in care consumatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat.r
(2) Transferul poate fi realizat numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului.r
(3) Consumatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia aceste cedari.r
Art. 12. – (1) Preturile stabilite in contract nu pot fi modificate, cu exceptia cazului in care contractul prevede in mod explicit acest lucru, atat in vederea majorarii, cat si a reducerii, precum si modul de calcul ai acestora, si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:r
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;r
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist;r
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.r
(2) Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.r
(3) In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, consumatorul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de agentia de turism, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat consumatorului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta.r
Art. 13. – In cazul in care agentia de turism este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia sa informeze consumatorul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta sa comunice agentiei de turism in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru:r
a) rezilierea contractului fara plata de penalitati;r
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.r
Art. 14. – In cazul in care consumatorul reziliaza contractul conform prevederilor art. 13 sau agentia de turism anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, consumatorul are dreptul:r
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de agentia de turism;r
b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, propus de agentia de turism, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;r
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.r
Art. 15. – Consumatorul poate, in orice moment, sa rezilieze, in totalitate sau in parte, contractul. In cazul in care consumatorul reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, el va despagubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei turistice.r
Art. 16. – In cazurile mentionate la art. 13 si 14, consumatorul are dreptul sa solicite agentiei de turism si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:r
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar agentia de turism a informat consumatorul, in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;r
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora, prin acesta intelegandu-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca, si ale caror consecinte nu au putut fi evitate, in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile;r
c) anularea s-a facut din vina consumatorului.r
Art. 17. – In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:r
a) sa ofere consumatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;r
b) sa restituie consumatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;r
c) in cazul in care nu pot fi oferite consumatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al consumatorului la locul de plecare, ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.r
Art. 18. – (1) Agentia de turism este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii.r
(2) De la prevederile alin. (1) se excepteaza urmatoarele cazuri:r
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza consumatorului;r
b) cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte in contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevazute sau evitate;r
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.r
(3) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) si c), agentia de turism parte in contract este obligata sa acorde asistenta prompta consumatorului aflat in dificultate.r
Art. 19. – (1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea consumatorului nu poate depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract.r
(2) Agentia de turism organizatoare si/sau detailista nu pot exclude sau limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de ranirea consumatorului ca urmare a actiunilor sau a neglijentei lor.r
Art. 20. – (1) Deficientele constatate de catre consumator la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, in scris sau sub orice alta forma, atat prestatorului de servicii, cat si agentiei de turism de la care consumatorul a cumparat pachetul de servicii turistice.r
(2) Aceasta obligatie a consumatorului trebuie mentionata clar si explicit in contract.r
Art. 21. – In cazul unor reclamatii ale consumatorului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agentia de turism organizatoare, agentia de turism detailista, precum si prestatorii de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea reclamatiilor si vor face proba eforturilor depuse de ei in acest scop.r
Art. 22. – Agentia de turism parte contractanta trebuie sa dovedeasca, cu garantii acoperitoare proprii sau prin polite de asigurare, ca poate asigura, in caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de catre consumator, precum si a celor necesare repatrierii acestuia.r
r
CAPITOLUL IVr
Actiuni in justitier
Art. 23. – (1) Actiunile carora le poate da nastere un contract de calatorii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, din cauza de deces, de ranire sau alta atingere a integritatii fizice sau psihice a turistului, se prescriu dupa 2 ani.r
(2) In cazul ranirii sau al altei atingeri aduse integritatii fizice sau psihice care a cauzat moartea dupa data la care contractul prevedea ca ia sfarsit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de 2 ani prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data decesului, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data executarii prestatiei prevazute in contract.r
(3) Actiunile carora le-a dat nastere un contract de calatorii turistice care cade sub incidenta prezentei ordonante, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), se prescriu in termen de un an.r
(4) Termenul de prescriptie curge de la data la care contractul prevede ca ia sfarsit prestatia ce a dat nastere la diferend.r
r
CAPITOLUL Vr
Supravegherea activitatii de organizare sau de intermediere de calatorii turisticer
Art. 24. – Controlul respectarii dispozitiilor prezentei ordonante se face de catre organele de specialitate ale Autoritatii Nationale pentru Turism si ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.r
Art. 25. – Organele de control efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 pct. 5 si din oficiu.r
Art. 26. – Organizatorul si/sau intermediarul de calatorii turistice are obligatia de a prezenta organelor de control contractele incheiate cu turistii, in original.r
Art. 27. – Organele de control incheie, dupa caz, procese-verbale in care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificarilor facute si se inscriu articolele din ordonanta incalcate si vor aplica sanctiunea prevazuta de lege.r
CAPITOLUL VIr
Sanctiunir
Art. 28. – Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, sunt aplicabile prezentei ordonante.r
Art. 29. – Constituie contraventie, in masura in care fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, incalcarea prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, art. 14 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1) si (3), art. 21 si 23.r
Art. 30. – Contraventiile prevazute la art. 29 se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.r
Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor de la art. 25-27.r
r
CAPITOLUL VIIr
Dispozitii finaler
Art. 31. – Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.r
Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.r