1) Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Transporturi Aeriene – TAROM S.A.

Acțiunea de control a ministerului Transporturilor a vizat perioada 01.01.2019 – 26.11.2019. Ministerul a verificat TAROM pentru a vedea dacă au fost respectate prevederile legale privind regulile de guvernanță corporativă la nivelul TAROM, precum și modalitatea de operare a aeronavelor din flota TAROM. De asemenea, s-a analizat modul de îndeplinire de către MT, a drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar la TAROM.

2) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

Acțiunea a vizat perioada 01.01.2017 – 09.07.2019 și a fost verificat modul în care sunt respectate dispozițiile legale privind acordarea avizelor sau aprobărilor necesare realizării lucrărilor de construire/strămutare/modificare a operelor/monumentelor comemorative de război, și dispozițiile legale care reglementează domeniul soluționării petițiilor. Totodată, a fost verificat modul în care sunt respectate dispozițiilor legale privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

3) Ministerul Energiei

Acțiunea de control a vizat perioada 01.01.2013 – 16.10.2019 și a avut ca obiectiv verificarea procedurii de implementare a Planului Național de Investiții (PNI) de către Comisia pentru monitorizarea și punerea în aplicare a PNI.

4) Metrorex S.A.

Controlul la Metrorex a vizat perioada 01.01.2011 – 31.08.2018 și a avut ca scop atribuirea și derularea unor contracte de achiziție a unor lucrări la „Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Opera)”.

5) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Verificările au vizat perioada 01.01.2016 – 31.01.2019. Unul din obiective a fost de a verifica respectarea prevederilor legale de organizare și funcționare a Institutului. Totodată, s-au verificat atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții publice, precum și organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante în perioada analizată.

6) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Acțiunea de documentare a vizat perioada 01.01.2012 – 27.09.2019 și s-a verificat modul în care domeniul public al statului român, mai precis cuveta lacului Siutghiol, a fost intabulat în favoarea orașului Năvodari. De asemenea, s-a avut în vedere modalitatea în care conducerea ANCPI și-a îndeplinit atribuțiile de îndrumare și verificare a activității oficiilor teritoriale.

7) Societatea „Romaero” S.A.

Controlul a vizat perioada 01.01.2016 – 07.05.2019. S-a verificat modul de respectare a prevederilor legale privind organizarea și funcționarea societății, modul de constituire și realizare a veniturilor, precum și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale din domeniul resurselor umane și salarizare, a celor cu privire la încheierea și derularea contractelor, precum și modul de administrare a patrimoniului societății.

8) Institutul Geologic al României – I.G.R. București – Institut de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției

Acțiunea de control a vizat perioada 01.01.2017 – 01.07.2019. Unul din obiective a fost de a verifica respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea Institutului. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor legale cu privire la gestionarea resurselor financiare, umane și de salarizare a personalului.

Sinteza acțiunilor de control o puteți găsi în întregime aici.