Potrivit unui comunicat al AVAS, administratorul judiciar al societăţii Fortus Iaşi, consorţiul format din Eurobusiness LRJ SPRL şi ISD Insolvency SPRL, a organizat pe 9 ianuarie 2013 o licitaţie pentru vânzarea celor 35 de mijloace fixe, şedinţă în cadrul căreia nu a fost depusă nicio ofertă.

Este vorba despre unele utilaje care nu concură la activitatea modulelor viabile ale societăţii, licitaţia de miercuri fiind cea de-a patra încercare şi se înscrie în strategia AVAS prin care se doreşte revigorarea zonelor industriale cu potenţial.

AVAS este creditorul majoritar al societăţii, înscris în tabelul definitiv al creanţelor acceptate şi garantate cu o creanţă în sumă de 172,53 milioane de lei, reprezentând 79,6007% din masa credală. În această calitate, cât şi în cea de acţionar majoritar, cu o cotă de 60,0297%, Autoritatea s-a implicat pentru ca, împreună cu administratorul judiciar, să poată identifica cele mai eficiente măsuri economice care să conducă la redresarea nucleului activ al societăţii, având şi posibile efecte pozitive în plan social.

Încă de la prima licitaţie, organizată în 12 decembrie 2012, s-a urmărit o cât mai bună valorificare a capitalului de 2,25 milioane de euro, reprezentând valoarea în urma evaluării celor 35 de mijloace fixe. Deşi la prima licitaţie şi-au manifestat interesul mai multe persoane juridice, până la şedinţa din 9 ianuarie fiind achiziţionat doar un caiet de sarcini.

În continuare, AVAS va continua eforturile sale destinate revigorării societăţii Fortus Iaşi, aceasta fiind una dintre direcţiile prioritare de acţiune. În acest sens, o nouă licitaţie va fi organizată pe 16 ianuarie, în cadrul căreia bunurile societăţii vor fi oferite la vânzare la preţ întreg, urmând a se convoca Comitetul Creditorul, cadru în care se va decide pe mai departe, în funcţie şi de rezultatul şedinţei de vânzare.

Lista mijloacelor fixe oferite la vânzare poate fi consultată pe site-ul www.lrj.ro şi pe cel al AVAS (www.avas.gov.ro).
Sursa: Agerpres