În urma unei investigaţii declanşate de Consiliul Concurenţei în aprilie 2011, s-a constatat că, în septembrie 2010, UNEJ a introdus o taxă de intrare în profesie de 5.000 de euro, de la plata căreia erau scutite rudele şi afinii de gradul I ai celor aflaţi deja în profesie. În acest fel, s-a creat o categorie de privilegiaţi – rudele şi afinii de gradul I ai executorilor judecătoreşti prezenţi deja în profesie, care, prin scutirea de la plata acestei taxe, sunt avantajaţi în raport cu ceilalţi potenţiali executori judecătoreşti, creându-se toate premisele consolidării ideii de castă profesională bazată pe legături de familie. “Un anumit grad de control, privind accesul pe piaţă bazat pe competenţă, este acceptabil, dacă are ca unic scop asigurarea unui standard ridicat de calitate, însă reglementările excesive la intrare duc la o reducere a ofertei de servicii, cu consecinţe negative pentru concurenţă, dar şi pentru calitatea serviciilor respective”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

De asemenea, UNEJ a identificat şi a stabilit o listă a cheltuielilor de executare silită aplicabile tuturor membrilor profesiei. Aceste cheltuieli excedau cadrul legal (Legea nr.188/2000), fiind diferenţiate de onorariile stabilite de ministrul justiţiei. Membrii UNEJ care trebuiau să respecte lista cu “cheltuieli” reprezintă întreaga piaţă a executorilor judecătoreşti şi în acest fel nu a mai existat niciun fel de presiune concurenţială care să menţină aceste cheltuieli la un nivel mai mic.

“Astfel de restricţii sunt cu atât mai nocive pentru mediul concurenţial atunci când organizaţia profesională joacă un rol important, mai exact atunci când accesul pe piaţă este condiţionat de intrarea în respectiva asociaţie, cum este şi în cazul de faţă în care nu poţi fi executor judecătoresc decât dacă eşti membru UNEJ”, a mai spus preşedintele Consiliului, citat de Agerpres.

Pe lângă aplicarea sancţiunii, Consiliul Concurenţei a impus UNEJ să elimine din statutul profesiei lista cu “cheltuieli de executare silită”.