Contractele au fost încheiate în urma licitaţiilor din datele de 14 noiembrie şi 17 noiembrie 2014, organizate pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale – PCCB, administrată de OPCOM.

Livrarea de energie electrică prevăzută de contracte va avea loc în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015, la o putere constantă pe contract (5 MW), totalizând un volum de 306.600 MWh.

Valoarea totală a tranzacţiilor este de 50.757.630 lei, corespunzătoare preţurilor de închidere a licitaţiilor cuprinse între 165,52 – 165,59 lei/MWh.

La data de 17 noiembrie 2014, SNN avea la Electrica Furnizare o creanţă în sumă de peste 16,665 milioane lei şi nu avea nicio datorie.

Plata în cazul noilor contracte se va efectua la termenul scadent definit ca data de 15 a lunii următoare lunii contractuale de livrare a energiei. Electrica Furnizare va constitui garanţii în favoarea SNN, care vor fi depuse cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor. AGERPRES