Inventarierea anuala este impusa de legea contabilitatii, care prevede sanctiuni de la 400 la 5.000 lei, iar rezultatele ei trebuie sa fie incluse in situatiile financiare anuale. Reevaluarea imobilelor este necesara, conform Codului fiscal, pentru stabilirea impozitelor locale. Vă prezentam principalele aspecte ale celor doua cerinte.

Inventarierea

Laborioasa si de durata, inventarierea  este foarte importanta. Si nu numai din cauza sanctiunilor, ci si pentru ca greselile, lipsa de proceduri, diferentele intre patrimoniul stabilit la inventariere si cel din contabilitate va afecteaza negativ activitatea.

Inventarierea profesionista reduce timpul si resursele alocate si va ofera rezultate sigure.

Cine raspunde de inventariere?

Raspunderea revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de activ si de pasiv. Acesta aproba proceduri privind efectuarea inventarierii iar comisiile de inventariere au obligatia respectarii acestor proceduri.

Comisia ii prezintă administratorului, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor, propuneri privind valorificarea rezultatelor inventarierii.

Tot administratorul, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al compartimentului juridic, decide asupra solutionarii propunerilor si aproba procesul-verbal.

Rezultatele inventarierii sunt inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare.

Ce categorii de active se inventariaza?

Mijloace fixe, imobilizari corporale in curs de executie, imobilizari necorporale, obiecte de inventar, stocuri de materii prime si materiale, marfuri, produse finite, creante, datorii, casierie, conturi bancare.

Care sunt documentele?

Listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere si situatiile analitice, registrul inventar.

Prin urmare, pe baza listelor de inventariere și a proceselor verbale se identifică toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, și se înscriu în registrul de inventar.

Retineti!  Conform art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor care au drept consecinta denaturarea, printre altele,  a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

Cum se procedeaza?

  • se numesc de administrator, prin decizie scrisa, comisiile de inventariere;
  • se ia de la gestionar o declaratie scrisa care cuprinde mai multe elemente;
  • se inscriu toate bunurile ce se inventariaza in listele de inventariere;
  • se intocmesc liste de inventariere separate sau situatii analitice separate, dupa caz, pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara miscare ori greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte;
  • se inventariaza si se inscriu in liste separate bunurile apartinand altor unitati (inchiriate, in leasing, in custodie, cu vanzare in consignatie, spre prelucrare etc.).

Atentie! Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate la bunuri, precum si pentru pagubele  determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de  inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii, respectiv a urmaririi decontarii creantelor.

  • se pot compensa lipsurile cu eventualele plusuri constatate, in anumite conditii, daca lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni;
  • comisia de inventariere inscrie intr-un proces-verbal rezultatele inventarierii stabilite prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate. 

Reevaluarea imobilelor: Obligatii si impact

In cazul persoanelor juridice, pentru a se plati cota de impozitare redusa la Directia de Impozite si Taxe Locale, valoarea impozabila a cladirilor trebuie sa fie actualizata cel putin o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare.

Cota de impozit aplicabila din 2016 este cuprinsa intre 0,2% si 1.3% pentru cladirile nerezidentiale si de 0,08% pana la 0,2% pentru cladirile rezidentiale. In lipsa raportului de evaluare în ultimii 3 ani cota impozitului va fi 5%.

In cazul cladirilor detinute de persoanele fizice este necesar sa existe raport de evaluare doar pentru cele care sunt folosite in scopuri nerezidentiale si care sunt construite ori achizitionate de mai mult de 5 ani. Pentru aceste cladiri impozitul va fi cuprins intre 0,2% si 1,3%. In lipsa raportului de evaluare, cota de impozit aplicabila va fi de 2% din valoarea cladirii determinata conform algoritmului stabilit in Codul fiscal pentru cladiri detinute de persoane fizice.

Articol realizat de

EUGENIA ION
Tax Manager Contexpert
 

ANDREEA STEINHART
Partener Contexpert