”Sunt foarte multe lucruri care trebuie corectate în activitatea multor instituţii aflate în subordinea Ministerului Agriculturii. Chiar dacă s-au făcut progrese în activitatea APIA şi APDRP, am un obiectiv politic: procesul de unificare al celor două agenţii. Sunt anumite servicii care pot fi unificate fără să implice reacreditarea acestor agenţii. Vreau să organizăm cele două agenţii de plăţi într-o singură agenţie, pe principiul regional, pentru că mai devreme sau mai târziu ne vom îndrepta către acest aspect”, a subliniat şeful Ministerului Agriculturii.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii și are pe lângă aparatul central, 42 de centre judeţene şi 210 centre locale. Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( PDRP) asigură implementarea tehnică şi financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR) şi a preluat în totalitate derularea şi monitorizarea Programului SAPARD. Este formată din 12 direcţii specializate la nivel central, din 8 Centre Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, fiecare Centru cu câte 4 compartimente specializate şi 42 de Oficii Judeţene, cu câte 2 compartimente specializate.