Proiect legislativ extrem de important pe masa aleșilor. Acești români vor avea mai multe zile libere plătite în fiecare an. Românii norocoși sunt cei care au copii mai mici de 10 ani. Aceștia vor avea mai multe zile de concediu plătite
Proiectul legislativa a fost deja depus la Senat. În expunerea de motive se precizează că angajații care au copii mai mici de zece ani ar putea beneficia de zile de concediu plătite în plus.

Dar asta nu e tot. În expunerea de motive se spune că dacă orele de curs ale copiilor sunt suspendate conform legii, părinții care au copii cu vârsta mai mică de zece ani ar putea cere concediu plătit. Aceste zile de concediu vor fi în plus față de concediul de odihnă legal.

Cursurile se pot suspenda în mai multe situații.

la nivelul unității de învățământ, dacă directorul o cere, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, și cu aprobarea inspectorului școlar general;
la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București — la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului;
la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării stiintifice”, se explică în expunerea de motive.
Structură an școlar 2019
Durata anului şcolar 2029 – 2020 este de 35 săptămâni de cursuri, structurate în două semestre:
• semestrul I (9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019)
• semestrul al II-lea (13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020)
• 29 mai 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă
• 5 iunie 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
• Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel:
• vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)
• vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020)
• vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021)
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.