APROPIEREA PRODUCĂTORULUI DE CONSUMATOR. E o soluție pentru o problemă evidentă pentru noi, toți, și anume calitatea produselor agricole de pe piață. Intermediarii tind să rețină o mare parte din prețul final și determină uniformizarea producției agricole, la un nivel calitativ care lasă de dorit. Din acest punct de vedere, implementarea inițiativei europene „De la fermă la furculiță” este foarte utilă. Printre altele, ea determină asigurarea hranei din producția agricolă din proximitate, ceea ce înseamă prospețime, specific local, lanțuri economice mai scurte. Digitalizarea nu este deloc exclusă în această filozofie, fiindcă ea încurajează comenzile online, iar consumatorii și producătorii pot fi în egală măsură catalizați și educați prin intermediul unor foodhub-uri. Aici intervin și centrele de dezvoltare locală la care m-am referit deja în repetate rânduri. Consilierea producătorilor este doar unul din rolurile lor, însă unul important.

INFRASTRUCTURA SATELOR. Un rural modern e în mod obligatoriu bine conectat cu urbanul sub toate aspectele – nu numai din punctul de vedere al drumurilor, de pildă, ci și din cel al infrastructurii pentru Internet, care este o cerință obligatorie în ziua de azi. Îmi doresc o Românie în care satele izolate să fie doar o „specie protejată” în ansamblul urban-rural și nu o realitate extinsă, care frânează dezvoltarea. Din acest punct de vedere, rolul Parlamentului, în care vreau să acced, este în primul rând crearea unui cadru legislativ care să încurajeze alți actori ai statului sau privați să dezvolte această infrastructură. Din punct de vedere normativ, prioritățile mele se leagă de asigurarea unui cadru transparent pentru licitații rapide și corecte, de debirocratizarea și eficientizarea proceselor.

PĂSTRAREA SPECIFICULUI CULTURAL AL SATELOR. Ceea ce se întâmplă în prezent în zonele metropolitane ale marilor orașe evidențiază deja un pericol care vine odată cu dezvoltarea. Arhitectura tradițională este neglijată, elementele de autenticitate se pierd, ansamblele urbanistice se dezvoltă la întâmplare, sub impulsul actorilor privați, care este unul binevenit, dar trebuie armonizat cu cerințele comunității. Din acest punct de vedere, trebuie să creăm mecanisme care implică nu numai locuitorii satelor, ci și administrațiile locale, într-o viziune care să pună accentul pe componenta tradițională, specifică a satului. Incertitudinile legate de situația juridică au dus deja la pierderi, unele irecuperabile, pentru patrimoniul construit de la sate, deci cadrul normativ trebuie clarificat prin inițiative legislative care să pornească de la conservarea specificului cultural și local.

PROMOVAREA MEȘTEȘUGARILOR. Interesul public pentru produse artizanale este de necontestat astăzi, dar nu avem nici măcar o lege a meșteșugarilor. Aceștia sunt obligați să își desfășoare activitatea după reglementări excesiv de birocratice. Meșteșugarii trebuie protejați și stimulați după modele ușor de găsit în alte țări. Fondurile europene disponibile sunt un stimulent important pentru asta, iar scurtarea canalelor de comercializare preconizată pentru producătorii agricoli este un considerent care trebuie avut în vedere și adaptat și în cazul meșteșugarilor.

Pentru alte idei, vă invit să consultați programul meu politic pe Georgecatean.ro. Dar, așa cum reiese și din cele expuse mai sus, viziunea mea se leagă de un sat al viitorului, care nu seamănă cu imaginea lui tradițională, deși își păstrează specificul și tradițiile. Dacă ne imaginăm România ca o casă, ruralul e orice altceva decât magazia de vechituri. El trebuie să devină o destinație alternativă de locuire, o arie complementară a urbanului, atât din punct de vedere economic, cât și social și un motor de dezvoltare, prin stimularea producției agricole curate și de calitate, de neînlocuit în orice economie contemporană. Dacă v-am convins cu această viziune, vă aștept la urne, în calitate de candidat al USR PLUS pentru Senatul României, în Județul Brașov.

Acest material a fost comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a alianței electorale „Alianța USR PLUS”) și realizat de operatorul economic Editura Evenimentul zilei și Capital. Cod Unic de Identificare: 11200033.