Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici-Simeria, segment ce aparține coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, este în plină desfășurare. Pe distanța ce acoperă stațiile Radna-Păuliș-Ghioroc, de pildă,  lucrările se află, potrivit reprezentanților firmei Astaldi SpA, într-o fază avansată: „Acțiunile la peroanele liniilor III și IV – stația Radna – sunt în curs de finalizare. Rigolele sunt deja gata, betonul este turnat.

Urmează peroanele de la linia V. De asemenea, podețele aferente stației Radna au fost în mare parte reabilitate, mai avem de lucru la pragurile deversoare. Am terminat treaba la sprijinirile în lungul liniei și avem în curs de desfășurare muncile la terasamente”. La capitolul realizări pot fi trecute (și) demontarea și scoaterea pietrei sparte din sectorul Cap Y Radna. Pe de altă parte, la stația Păuliș au fost finalizate demontările, iar progresul la evacuarea pietrei sparte atinge 50%, pe trei fronturi de lucru dezvoltate în paralel. Mai mult, la Păuliș a fost montată deja pasarela pietonală, demolate clădirile CED vechi și săpate fundațiile pentru noile imobile.

În sectoarele Păuliș-PO Păuliș și PO Păuliș-Stația Ghioroc au fost sfârșite demontările liniilor, iar scoaterea traverselor și a pietrelor sparte sunt în curs de realizare. „La stația Ghioroc – ne-au mai devoalat reprezentanții firmei Astaldi SpA – sunt în desfășurare ample lucrări atât la Clădirea de Călători, cât și la peroanele de la prima linie. În plus, au fost împlinite lucrările hidraulice la Podul GMIM 606+953 și la canalul hidraulic între pk. 570+667 și 571+073. Avem în curs de desfășurare activități la podețele din zona km  582+073 (90%), 581+633 (90%), 576+523 (90%), dar și la pasajul subteran 576+000, la care am terminat de executat fundația”.

Podurile peste Mureș

În punctul Pod GMIB km 581+960 au fost betonate complet fundațiile și a fost executată elevația pentru ambele culee. Mai departe, la Pod GMIB km 581+158, Km 577+165, Km 575+739, Km 571+443, la fel, fundațiile au fost betonate, iar elevația culeelor, finalizată. Montarea grinzilor este în derulare. Pe de altă parte, lucrările la terasamente pe segmentul Milova-Conop Bârzava se prezentau astfel: săpăturile progresaseră în procent de 60%, iar umpluturile ajunseseră la 43%.

Cum arăta situația la punctul POD GZCJ 575+486? Reprezentanții Astaldi au ordonat într-o manieră tehnică explicațiile: „Culeele C1 și C2: a fost turnat mortar Mapefill pentru subturnarea la aparatele de reazem și au fost umplute găurile de fixare a ancorelor la podurile peste Mureș. La Pilele P1, P2, P3, P4: a fost turnat mortar Mapefill pentru subturnarea la aparatele de reazem și au fost umplute găurile de fixare a ancorelor la poduri. În plus, au fost montate și structurile metalice”.

De remarcat și stadiul lucrărilor de la POD GZCJ 574+550: „Culeele C1 și C2: a fost turnat mortar Mapefill pentru subturnarea la aparatele de reazem și au fost umplute găurile de fixare a ancorelor la podurile peste Mureș”, ne-au mai dezvăluit oficialii Astaldi. La Pila 1, Pila 4 și Pila 5 erau în curs de concretizare banchetele, la Pila 2 se muncea la fundație, iar la Pila 3 era finalizată deja elevația. Tot aici, la POD GZCJ 574+550, erau montate următoarele structuri metalice: 3 tabliere 50m (C1-P1, P4-P5, P5-C2), două tabliere 80m (P1-P2 și P3-P4) și tabliere 110 m (P2-P3).

102,018 km este lungimea totală a tronsonului de cale ferată cuprins în segmentul  Frontieră – Curtici – Simeria, tronson care va uni România de Europa de Vest

160 km/oră va fi viteza maximă recomandată pentru trenurile de călători pe segmentul de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria

120 km/ oră va fi viteza maximă recomandată pentru trenurile de marfă pe segmentul de cale ferată reabilitat de firma Astaldi și partenerii ei

Linia de cale ferată supusă reabilitării pe traseul Frontieră – Curtici – Simeria este dublă și electrificată. Pe cuprinsul ei se vor regăsi doisprezece puncte de staționare, dintre care șapte stații și cinci halte de călători

Segmentul de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, care va uni România cu Europa de Vest, se desfășoară pe suprafața a două județe: Arad și Hunedoara