Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, joi, la Camera Deputaţilor, proiectul de lege care prevede interzicerea exportului de buşteni pe o perioadă de 10 ani, începând cu 2020.

„Aşa cum am anunţat săptămâna trecută, astăzi am depus proiectul de lege care prevede interzicerea exportului de buşteni din România, astfel încât lemnul să se prelucreze la noi în ţară. Programul de prelucrare a produselor este un domeniu unde am început deja să stimulăm şi de anul viitor vom aloca fonduri mai multe. Cine vrea să exporte, să exporte lemn prelucrat pentru ca plusvaloarea să rămână în România. S-au trezit unii după ani de zile în care s-au făcut că nu văd, nu aud nimic despre mafia din acest domeniu să vorbească şi să ne dea lecţii. Ce au făcut ei pentru a stopa acest export? În afară de faptul că i-au susţinut pe unii care au exportat masiv? S-au trezit brusc din somn şi au început să vadă ce e în România. În ultimii doi ani a crescut în România capacitatea de a prelucra produsele şi atunci noi venim cu măsurile necesare pentru a sprijini şi acest domeniu, pentru că România merită mai mult”, a scris Dragnea, pe Facebook.

Potrivit expunerii de motive, legea stabileşte principiile care stau la baza gestionării durabile a pădurilor, între acestea fiind: extinderea suprafeţei fondului forestier; armonizarea sistemului naţional de indicatori pentru gestionarea durabilă a pădurilor cu cel european; conservarea şi ameliorarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere; adaptarea continuă a pădurilor la schimbările climatice; evaluarea şi monitorizarea funcţiilor, serviciilor ecosistemice oferite de pădure şi a resurselor forestiere; extinderea amenajării în sistem integrat a bazinelor hidrografice torenţiale; realizarea sistemului informaţional integrat pentru silvicultură; extinderea tehnologiilor de recoltare a lemnului, performante sub raport tehnic, ecologic şi economic; creşterea contribuţiei sectorului forestier la dezvoltarea rurală; prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale, prin controlul provenienţei lemnului şi al asigurării trasabilităţii acestuia utilizând mecanismele EUTR şi FLEGT, cu rol esenţial în prevenirea tăierilor ilegale; întărirea capacităţii autorităţii forestiere, centrală şi la nivelul unităţilor administrative teritoriale, pentru implementarea regimului silvic, în vederea supravegherii fenomenului degradării pădurilor din cauze antropogene şi naturale şi de urmărire a refacerilor/reconstrucţiei ecologice în urma perturbărilor; promovarea sechestrării şi a conservării carbonului în păduri.

„În vederea aplicării regimului silvic şi gestionării durabile a fondului forestier la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se instituie Registrul naţional de evidenţă informatizată al proprietăţilor forestiere, scopul fiind identificarea terenurilor forestiere pentru o aplicarea corespunzătoare a regimului silvic. Se instituie posibilitatea ca finanţarea cadastrului aferent fondului forestier proprietate publică a statului să fie finanţată şi din surse proprii ale administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. În vederea asigurării transparenţei recoltării masei lemnoase din fondul forestier naţional se instituie Catalogul naţional al masei lemnoase la nivelul autorităţii publice central care răspunde de silvicultură prin utilizarea bazelor de date informatice existente la nivelul acesteia. În vederea protejării resursei forestiere se interzice pe o perioadă de 10 ani exportul de buştean începând cu anul 2020”, prevede proiectul de lege.

Cei de la Agent Green au reacționat iediat după propunerea lui Dragnea. „Proiectul de interzicere al exportului de bușteni este vechi din 2015 dar a fost pus la sertar până ieri. Agent Green susține acest proiect însă vom crede această declarație doar după ce îl vom vedea votat în plen și promulgat de președintele țării înainte de alegerile prezidențiale din toamnă.”, a fost răspunsul pentru liderul PSD.