"În cazul Palatului Telefoanelor aşteptăm raportul tehnic. N-aş vrea să mă pronunţ, sunt foarte multe priorităţi pentru anul viitor. Din punctul meu de vedere, nu ştiu dacă va fi spaţiu bugetar necesar pentru achiziţionarea Palatului Telefoanelor, mai ales că, pe bună dreptate, toată lumea îşi pune întrebarea ce facem cu el dacă este achiziţionat de către o instituţie. Prin urmare, vom lua o decizie în momentul în care raportul tehnic va fi finalizat. Din punctul meu de vedere, este o problemă de zile, documentul trebuie redactat şi închis", a spus Cotovelea.
În data de 17 octombrie 2014 s-a finalizat dezbaterea publică privind procesul decizional de exercitare din partea MSI a dreptului de preemţiune al statului cu privire la Palatul Telefoanelor, clădire scoasă la vânzare de Telekom Romania Communications, în proprietatea căreia se află. Nota de analiză tehnică urmează să fie prezentată într-una dintre şedinţele de Guvern.

Telekom Romania Communications a informat, pe 24 septembrie 2014, că scoate la vânzare prin licitaţie trei proprietăţi din centrul Bucureştiului, respectiv Palatul Telefoanelor, clădirea Tandem şi proprietatea din strada Matei Millo, preţul de pornire fiind de 21,6 milioane de euro.
Valoarea de piaţă a pachetului este la nivelul altor proprietăţi similare ca dimensiune şi relevanţă şi a fost stabilită de evaluatori independenţi. Tranzacţia va fi derulată prin intermediul unei licitaţii, iar câştigătorul va fi entitatea cu cea mai avantajoasă ofertă atât în ceea ce priveşte preţul, cât şi alte condiţii relevante în context.
MSI atrage atenţia asupra faptului că în conformitate cu ordinul ministrului Culturii nr. 2314/2004, imobilul 'Palatul Telefoanelor' se află pe lista monumentelor istorice, iar clădirile monument istoric pot fi vândute numai după permiterea exercitării dreptului de preemţiune al statului român (în cazul în care Ministerul Culturii nu îşi exercită acest drept în termenul prevăzut de legislaţie, acest drept se transferă autorităţii locale), sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.

Potrivit MSI, printr-o notă trimisă în luna iunie 2014, societatea Romtelecom a informat ministerul cu privire la faptul că Palatul Telefoanelor este clădire monument istoric şi că, după obţinerea aprobării vânzării de la Consiliul de Administraţie al societăţii, Romtelecom are obligaţia de a înştiinţa statul român, prin Ministerul Culturii, asupra intenţiei de vânzare.

Ministerul de resort menţionează că, în prezent, în imobilul 'Palatul Telefoanelor' sunt în funcţiune echipamente critice de comunicaţii a căror co-locare este deosebit de costisitoare iar din punct de vedere tehnic necesită măsuri speciale.
În baza solicitării MSI, Romtelecom a transmis documentele solicitate, care, în prezent, se află la instituţiile ce fac parte din grupul de lucru, spre analiză şi elaborarea unui punct de vedere, care să fie integrat în nota finală de analiză tehnică, economică şi juridică cu privire la situaţia imobilului 'Palatul Telefoanelor', notă care să fie prezentată în şedinţa de Guvern.
În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut, acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile, se arată într-un comunicat al MSI.AGERPRES