În cazul în care se raportează aceste plăţi la produsul intern brut estimat pentru anul 2012 (în sumă de 587 miliarde lei), ponderea beneficiilor sociale în PIB este de 1,34%, mai mică decât în anul precedent, când a fost de 1,44%.

Cea mai mare parte a resurselor gestionate de Ministerul Muncii pentru beneficii sociale non-contributive (35,1%) a fost direcţionată, anul trecut, către alocaţia de stat pentru copii, adică peste 2,76 miliarde lei, de care au beneficiat circa 3,825 milioane copii.

În total, suma cheltuită în 2012 din bugetul MMFPSPV destinat asistenţei sociale a fost de circa 7,97 miliarde lei, reprezentând o diminuare cu 472,2 milioane lei (5,6%), faţă de anul precedent.

Potrivit Ministerului Muncii, "reducerea se datorează diminuării sumelor cheltuite pentru principalele beneficii sociale, una dintre explicaţii fiind scăderea natalităţii din ultimii ani".