Pe termen mediu şi lung, în România vom avea o creştere puternică a ofertelor de muncă pentru tehnicieni şi ingineri, în sectoare de vârf, în special în domeniile nanotehnologiilor, ştiinţei materialelor, electronicii, IT&C şi biotehnologiei, potrivit studiului „Analiza cantitativă şi calitativă a pieţei muncii în România”, realizat de KPMG şi Institutul Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu al Academiei Române.

„Prognozele pe termen mediu şi lung prevăd accentuarea tendinţei cererii de forţă de muncă spre un nivel tot mai ridicat de calificare. Crearea de locuri de muncă se aşteaptă să fie deosebit de puternică pentru tehnicieni şi ingineri, iar cele mai importante ocupaţii în creştere sunt legate de IT&C, inginerie, sănătate, învăţământ, administraţie şi vânzări. Se aşteaptă o creştere puternică a numărului de locuri de muncă în sectoare de vârf, în special în domeniile nanotehnologiilor, ştiinţei materialelor, electronicii, IT&C şi biotehnologiei, precum şi a necesităţilor firmelor de a recruta absolvenţi cu experienţă în tehnicile digitale, computing, gândire analitică şi metodologii de fabricaţie. În sectoarele inovative, în care angajatorii se află în competiţie pe un segment restrâns al pieţei muncii, caracteristicile care definesc capacitatea de angajare a absolvenţilor în locuri de muncă cu nivel ridicat de cunoştinţe sunt legate de calificări sectoriale specifice, competenţe informatice, abilităţi analitice, de rezolvare a problemelor şi de adaptare la situaţii noi”, se arată în „Analiza cantitativă şi calitativă a pieţei muncii în România”, o analiză sociologică de amploare, realizată de KPMG şi de Institutul Naţional de Cercetări Economice Costin C. Kiriţescu al Academiei Române pentru Confederaţia Patronală Concordia şi făcută publică pe 12 martie 2019.