Agentia pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (ANIMMC) a realocat suma de 400.000 lei noi pentru Programul national multianual pe perioada 2002 – 2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului, datorita interesului manifestat din partea intreprinzatorilor.Tot cu aceasta ocazie, Agentia a declarat ca incepand cu data de 28 septembrie 2005, se reia perioada de depunere a dosarelor celor interesati, termenul limita de depunere fiind 15 octombrie 2005.Programul “pentru sustinerea exportului” urmareste facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii romanesti pe pietele externe, valorificarea potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piata, servicii de consultanta si instruire a IMM romanesti fata de cele din Uniunea Europeana.Printre obiective se mai numara si promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri, pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a exportului, precum si imbunatatirea accesului la servicii de consultanta.Beneficiarii Programului sunt societatile comerciale si societatile cooperative care nu au datorii la bugetul de stat consolidat si bugetele locale, au capital social integral privat, au cel putin un an de la data infiintarii, in momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finantare, au o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane de euro.Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferita beneficiarilor selectati reprezinta echivalentul a 60% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara a se depasi plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibila si in limita sumei maxime de 120 milioane lei pentru un beneficiar.

Sursa: Capital, 23 septembrie 2005