‘Scopul general al proiectului este implementarea unui sistem informatic integrat care să permită optimizarea şi eficientizarea fluxurilor de lucru interne în vederea asigurării unei planificări mai eficiente a alocărilor bugetare, a planificării investiţiilor şi achiziţiilor şi a gestionării contractelor din cadrul instituţiei’, se menţionează în anunţ. Finanţarea se va face de la bugetul de stat.

Atribuirea contractului se va face prin licitaţie deschisă, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 14 august 2013, ora 16:00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 16 august 2013, ora 16:00. AGERPRES